• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/06/26
  • تاريخ :

بهترین مردم كسی است كه ...

اندرزهای دینی ( قسمت دوازدهم )

1.    بهترین مردم كسی است كه برای مردم سودمند باشد .

2.    هر چه را آسان گیری آسان شود .

3.    اگر كسی از بستگان شما محتاج باشد ، به دیگری صدقه دادن روا نیست .

4.     رستگاری در داشتن ایمان است .

5.    خداوند به كسانی كه نسبت به مردم رحم ندارند ، ترحم نمی كند .

6.    غرور و خودپسندی عبادت هفتاد ساله را نابود می كند.

7.     بدترین گرفتاری دلبستگی به دنیاست .

8.    خداوند بندگانی را آفریده كه از دیگران رفع حاجات كنند .

9.    بدترین خوی ها ، دروغگویی و دورویی است .

10.نخستین چیزی كه در ترازوی داد گذاشته می شود خـُلق نیك است .

11.امركننده به كار نیك ، مانند انجام دهنده آن است .

12.امانت داری موجب روزی ، و خیانت موجب ناداری است .

13.چه بد هستند مردمی كه مهمان به خانه نمی آورند .

14.كفران نعمت ، تباه كننده بخشش پروردگار است .

15.بهترین كارها در نزد خدا ، نگهداری زبان است .

16.هر گاه از كار نیك، خرسند و از كار بد، دلتنگ شدی مؤمن هستی .

17. رحم كن تا به تو رحم كنند و ببخشای تا به تو ببخشایند .

18. برای مرگ پیش از رسیدن مرگ آماده باش .

19.فرمان خدا را عزیز بدار تا خدا تو را عزیز كند .

20.پر اجرترین عبادت آن است كه پنهانی باشد .

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName