• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 87600
 • يکشنبه 1387/10/15
 • تاريخ :

فرمول های مساحت

چهارضلعی ها

در این قسمت، دانش آموزان با استفاده از فرمول مساحت مستطیل، فرمول مساحت مثلث، متوازی الاضلاع و ذوزنقه را کشف می کنند. همچنین آن ها مساحت شکل های نامنظم را توسط تجزیه ی شکل یا بدست آوردن یک مقدار تخمینی محاسبه می کنند.

دانش آموزان باید مفهوم مساحت و همچنین مساحت مستطیل را بدانند.

 

دروس:

درس اول: فرمول مساحت مثلث را کشف کنید

در این درس، دانش آموزان فرمول مساحت مثلث را بدست می آورند. آن ها مساحت مستطیل  ها و مربع ها را پیدا می کنند و آن ها با مساحت مثلث هایی که از تقسیم مستطیل به دو مثلث بدست می آید، مقایسه می کنند.

 

درس دوم: فرمول مساحت ذوزنقه را کشف کنید

دانش آموزان فرمول مساحت ذوزنقه را کشف می کنند، به علاوه روش های جایگزین برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه پیدا می کنند.

 

درس سوم: یافتن مساحت متوازی الاضلاع

دانش آموزان از دانسته های خود در مورد مستطیل برای کشف فرمول مساحت متوازی الاضلاع استفاده می کنند.

 

درس چهارم: یافتن مساحت شکل های نامنظم

دانش آموزان مساحت شکل های نا منظم را تخمین می زنند و برای محاسبه ی مساحت چند ضلعی های نامنظم شکل ها را تجزیه می کنند. 

UserName