• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/06/26
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 26 شهریور ماه 1383

جشنواره‎ بین‎‎المللی‎‎ تئاترعروسكی درتهران

تهران‎‎‎ ـ دهمین جشنواره‎ بین المللی‎ تئاتـر عروسكی‎ تهران‎ آغاز به‎ كار كرد.

به‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبـر، در ایـن‎ جشنواره‎‎‎ 42 گروه نمایشی‎ از ایـران‎ همـراه 24 گروه‎‎ از 18 كشور جهان‎ به هنرنمایـی‎ می‎ پردازند.

در مراسم‎ گشایش‎ دهمین‎‎ جشنـواره‎ بیـن المللی‎‎ تئاتر عروسكـی تهـران‎،« مبـارك»‎ بـه‎ عنوان‎‎‎ قدیمی‎‎ ترین شخصیـت‎ عـروسكـی ایـران معرفی‎ و از عروسك‎ گردان‎‎ آن تقدیر شد.

نمایشهای‎ این‎ دوره‎‎ از جشنواره تئاتر عروسكی‎ تهران‎ در تالار های‎ وحدت، سنگلج‎،هنر و مجموعه‎ تالارهای‎ نمایش‎ تـئاتـر شهـر اجرا می‎ شود.

در بخش‎ تئاتر خیابانی‎ این‎ جشنواره‎ 10 نمایش‎‎‎ شامل‎ 6 نمایش از تهران‎ و4 نمایش از شهرستانها اجرا خواهد شد.

UserName