• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 48726
 • پنج شنبه 1388/2/10
 • تاريخ :

تصاوير ديدني از تخت سليمان

 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
 • تخت سليمان
  تخت سليمان
تهیه و تنظیم برای سایت تبیان: زهره پری نوش
پدیده‌ای بی مانند در ایران(1)

پدیده‌ای بی مانند در ایران(1)

گستردگی و فراوانی چشمه‌های تراور تن ساز و پدیده‌های برآمده از فعالیت‌ آنها در منطقه تکاب چندان چشمگیر است که به گونه خود، در تمام ایران بی‌مانند است. این چشمه‌ها و نیز شکل‌های طبیعی گوناگون که آب‌های در بردارنده املاح آهکی پدید آورده‌اند، زیبایی ویژه‌...
پدیده‌ای بی مانند در ایران(2)

پدیده‌ای بی مانند در ایران(2)

در جنوب تخت سلیمان دیواری از تراورتن به ستبرای 70 سانتی‌متر، بلندای 5/1 متر و درازای 200 متر دیده می‌شود که در دشت جنوبی تخت سلیمان کشیده شده است. مردمان بومی منطقه این دیوار سنگی را ...
UserName