• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1383/06/17
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 16 شهریور ماه 1383

جوایز بخش مسابقه جشنواره فیلم پلیس اعلام شد

70 میلیون ریال برای فیلمهای 110 ثانیه ای

در اولین جشنواره فیلم پلیس برای برگز یدگان بخش مسابقه فیلمهای 110 ثانیه ای، 70 میلیون ریال جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

بخش ویژه این جشنواره كه با هدف ارتقای فرهنگ ترافیك برگزار می شود، به فیلمهای كوتاه با موضوع ترافیك اختصاص داده شده است. تمامی فیلمهای داستانی، مستند، پویانمایی با حداكثر زمان 110 ثانیه كه به موضوع ترافیك پرداخته اند، می توانند در این بخش شركت كنند. فیلم اول برگزیده این بخش تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه 20 میلیون ریال و فیلمهای برگزیده دوم تا پنجم جشنواره هر كدام به ترتیب 5/17 میلیون، 15 میلیون، 5/12 میلیون و 10 میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار دریافت خواهند كرد.

UserName