• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • دوشنبه 1387/10/30
 • تاريخ :

تصاوير ديدني از موزه جواهرات ملي (2)

 • شنل اميرکبير
  شنل اميرکبير
 • جقه نادري
  جقه نادري
 • سنجاق سينه
  سنجاق سينه
 • تخت نادري
  تخت نادري
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • تاج فتحعلي شاه
  تاج فتحعلي شاه
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • جقه
  جقه
 • جقه
  جقه
 • کره جواهر نشان
  کره جواهر نشان
 • الماس درياي نور
  الماس درياي نور
 • جقه زرين
  جقه زرين
 • جقه نادري
  جقه نادري
 • کلاه عباس ميرزا
  کلاه عباس ميرزا
 • تخت طاووس
  تخت طاووس
 • تخت نادري
  تخت نادري
 • تنگ مينا کاري شده
  تنگ مينا کاري شده
 • تاج پهلوي
  تاج پهلوي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • کره جواهر نشان
  کره جواهر نشان
 • تخت نادري
  تخت نادري
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • شمع دان مرصع
  شمع دان مرصع
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • شنل پهلوي
  شنل پهلوي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • شمع دان مرصع
  شمع دان مرصع
 • آفتابه لگن
  آفتابه لگن
 • کوزه قليان
  کوزه قليان
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • الماس درياي نور
  الماس درياي نور
 • سپر نادري
  سپر نادري
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • کره جواهر نشان
  کره جواهر نشان
 • سپر نادري
  سپر نادري
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • کره جواهر نشان
  کره جواهر نشان
 • تحت طاووس
  تحت طاووس
 • کوزه قليان
  کوزه قليان
 • گل سينه
  گل سينه
 • سنجاق سينه
  سنجاق سينه
 • تخت نادري
  تخت نادري
 • کلاه عباس ميرزا
  کلاه عباس ميرزا
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
تهیه و تنظیم برای سایت تبیان: زهره پری نوش
UserName