• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/06/09
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری9 شهریور ماه 1383

هم اندیشی جهانی شدن و هنر برگزار می شود

اولین هم اندیشی از مجموعه هم اندیشی های جهانی شدن و هنر با نام ایران و هند توسط فرهنگستان هنر و با مشاركت خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

در این هم اندیشی كه فردا در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار می شود، صاحبنظران و اندیشمندان ایرانی و هندی به ارائه مقاله خواهند پرداخت.

صاحبنظرانی چون آتول كومارسین ها، هریش نارنگ، مانیشا سینگ و پرایاگ شوكلا در این همایش حضور خواهند داشت.

چهار محور این هم اندیشی به ترتیب زیر اعلام شده اند: ۱- نگاه منطقه ای و نگاه جهانی به هنر (تأثیرپذیری) تعاملی یا تقلید ناشی از سلطه پذیری) ۲- هنر در دوره پسا استعماری ۳- تحولات فن آوری و هنر در عصر جدید ۴- هنر موزه ای و هنر پویا

UserName