• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/06/05
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 7 شهریور ماه 1383

خوشنویسی آیات قرآن در 99 نقش

هنرمند كرجی‎‎‎ در اقدامی بی نـظیـر آیات‎ قرآن‎ كـریـم‎ را در 99 نقـش‎ از اسمـا الله‎‎ خوشنویسی‎ و حاشیه آنها را با رنگهای‎ طبیعی‎ تذهیب‎ كرده‎ است‎ .

به‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبـر، حسـیـن‎ شجاعی‎ در هر یك‎ از این99 نقـش‎ از اسـمـا الله‎‎ تا 200 آیه از قرآن‎ مجید را كتـابـت‎ كرده‎ است‎.

وی‎ همچنیـن‎‎ تـاكنـون 400 تـابلـو از دعاهای‎ مفاتیح‎ الـجنـان‎، زیـارت‎ نامه‎ هـا و سخنان‎‎ معصومین را خـوشنـویــســی‎ كـرده‎ است‎.

قرار است‎ به‎ زودی‎ آثار این‎ هنرمـنـد در یكی‎ از فرهنگسراهای‎ تهران‎ بـه‎ نمـایـش‎ درآید.‎

UserName