• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/06/05
  • تاريخ :

تمدید قرارداد رحمان رضایی با مسینا


رم‎ ـ رحمان‎ رضایی‎‎‎ مدافع‎ ملی پـوش‎ ایـرانـی باشگاه‎‎ مسینا حاضر در رقابتهای‎ دستـه اول‎ فوتبال‎‎ ایتالیا برای‎ یك‎ فصل دیگر این‎ تیم‎ را همراهی‎ خواهد كرد.
در گزارش‎ امضای‎ این‎ قرارداد كـه‎ روز دوشنبه‎‎‎ اعلام‎ شد, بـه مـبلـغ آن‎ اشـاره ای‎ نشده‎ است‎.
رضایی‎ كه‎‎ سابقه دو فصل‎ حضور در تیـم‎ پروجا را نیز در پرونده‎‎ خود داردهـمیـشـه یار ثابت‎‎ تیمهای‎ خود بوده‎ است.
مسینا, در پـایـان‎ فصـل‎ گـذشـتـه‎ از رقـابـتهـای‎ دستـه‎‎‎ دوم‎, بـه دســتــه اول‎ باشگاههای‎ ایتالیا صعود كرد.

UserName