• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 48242
 • شنبه 1387/9/9
 • تاريخ :

شورای نگهبان
شورای نگهبان

قوه مقننه در ایران از دو رکن تشکیل شده است. 1- مجلس شورای اسلامی 2- شورای نگهبان. در بخش قبل به بررسی ساختار مجلس پرداختیم و اکنون به شورای نگهبان اشاره می کنیم:

 

ساختار شورای نگهبان:

فلسفه وجودی شورای نگهبان حفظ اسلامیت نظام و مغایر نبودن قوانین موضوعه با مقررات اسلامی و قانون اساسی است. در اصل ۹۱ قانون اساسی چنین آمده است:

بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

(۱) شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز : انتخاب این عده با مقام رهبری است.

(۲) شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی : از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.

قانونگذاری از شئونات ولی فقیه است. بنابر این انتخاب فقهای شورای نگهبان از طریق رهبری بیانگر اعمال ولایت و نظارت ولی فقیه در امر قانونگذاری است.

مدت عضویت اعضای شورای نگهبان: اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای جدید انتخاب می شوند. عزل و قبول استعفای فقهای شورا-- بر اساس اصل۱۱۰ - از اختیارات رهبری است.

وظایف و اختیارات شورای نگهبان:

 شورای نگهبان دارای دو رکن است:

۱)) فقها

۲)) مجمع فقها و حقوقدانان

فقها در تمام تصمیمات شورا شرکت دارند ولی حقوقدانان در اموری که مختص فقهاست حق اظهار نظر ندارند.

فلسفه وجودی شورای نگهبان حفظ اسلامیت نظام و مغایر نبودن قوانین موضوعه با مقررات اسلامی و قانون اساسی است

الف) وظایف فقهای شورای نگهبان:

(۱) تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی.

(۲) تشخیص عدم مغایرت مصوبات دولت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور.

(۳) عضویت در شورای موقت رهبری.

ب) وظایف و اختیارات مجمع فقها و حقوقدانان:

(۱) پاسداری از قانون اساسی

(۲) حضور در مجلس

حضور شورای نگهبان در مجلس ممکن است به چند طریق صورت پذیرد:

حضوری اختیاری: اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره در باره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند.

حضور الزامی: در سه مورد حضورشورای نگهبان در مجلس الزامی است:

اول: هنگامی که جلسات مجلس بصورت غیر علنی بر گزار می شود.

دوم: هنگام بحث و بر رسی طرحها و لوایح فوری.

سوم: در مراسم تحلیف رئیس جمهور.

(۳) تفسیر قانون اساسی: تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.

(۴) تعیین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری: صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی است قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.

(۵) نظارت بر انتخابات: انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار مهم تلقی شده چندان که در قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء به آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات یا از راه همه پرسی.

نویسنده: حسین شاهد خطیبی، سایت لیله القدیر

پی نوشتها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه داخلی مجلس

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات...

ماده 1 ـ پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد ( بـه عنوان هیـأت مـركـزی نظارت بر انتخابات ) با اكثریت آراء انتخاب و به وزارت كشور معرفی می شوند .
قانون استفساریه مواد (11) و (13) قانون نظارت شورای نگهبان

قانون استفساریه مواد (11) و (13) قانون...

آیا منظور از مفاد ماده (19) قانـون انتـخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عكسدار می باشد یا با توجه به فقدان قید عكسدار بودن برای شناسنامه منظور
قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات

قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت...

ماده 1 ـ شورای نگهبان می تواند در هریك از شعب اخذ رأی حسب تشخیص هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه ، به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین نماید .
UserName