• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1387/08/29
  • تاريخ :

عکس خانوادگی از سیارات!

تا بحال هیچ کس نتوانسته بود از سیاراتی که بدور یک ستاره ی دیگر می گردد تصویر مستقیم تهیه کند. ولی برای اولین بار گروهی از ستاره شناسان موفق شدند با استفاده از تلسکوپ جمینی و کک از 3 سیاره که حول ستاره ای کاملا معمولی در گردش هستند عکس بگیرند.

تصویر خیالی

این سیارات در اطراف ستاره ای از رده طیفی  A که با نام HR8799  شناخته می شود در گردش هستند. این ستاره در فاصله 140 سال نوری از ما می درخشد و  1.5 برابر جرم خورشید جرم و 5 برابر خورشید ما درخشندگی دارد. 2 سیاره از این 3 سیاره تقریبا 10 برابر جرم مشتری جرم دارند، در حالی که دورترین آنها 7 برابر مشتری است، این سیاره در لبه درونی کمربندی از غبار که به دور ستاره HR8799 قرار دارد، در گردش است (نمونه این کمربند در منظومه شمسی کمربند کویی پر نام دارد که فاصله آن از خورشید 30 واحد نجومی است). سیارات این منظومه در فواصل 24، 37 و 67 واحد نجومی از ستاره مربوطه  قرارگرفته اند. نکته جالب اینکه اندازه این سیارات همانند سیاره گازی منظومه شمسی با فاصله از ستاره رابطه عکس دارد (هرچه فاصله افزایش پیدا می کند اندازه سیاره کاهش پیدا می کند). کشف ابتدایی این منظومه در سال 2007 توسط تلسکوپ جمینی انجام گرفت و در ادامه با استفاده از تلسکوپ کک 2، علاوه بر تایید کشف، درونی ترین سیاره این منظومه نیز کشف شد.

عکس خانوادگی از سیارات!       عکس خانوادگی از سیارات!

با بررسی جداگانه هر کدام از این سیارات – مطالعه نور منعکس شده توسط آنها منهای نور ستاره - و با استفاده از طیف سنجی آنها می توان به ویژگی هایی از قیبل دما و ترکیبات آنها دست یافت. تیم تحقیقاتی تا کنون توانسته اند شواهدی

رصدخانه جمینی

دال بر وجود ساختار های ابری پیچیده در جو این سیارات مشاهده کنند، و در آینده با بررسی طیف آنها اطلاعاتی در مورد ساختار آنها نیز بدست آورند.

 

هومن کرم نژاد

منبع:

www.Astronomynow.com

به نقل از:

http://www.parssky.com/

افزوده ها:

ا.م.گمینی

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName