• تعداد بازديد :
  • شنبه 1387/07/27
  • تاريخ :

باید از دستش خلاص شویم!

قائم مقام فراهانی

در طول تاریخ ایران، مردان بزرگی بوده اند که در برابر دسیسه ها و مطامع بیگانگان قدعلم کرده و به مقابله ای هوشمندانه و مدبرانه دست یازیده اند.

جیمز فریزر مامور انگلستان در ایران که به صورت جهانگرد وارد کشور شد، درمورد میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی و مانع بودن او در مقابل سیاستهای انگلیس گزارشی می نویسد که در نهایت به قتل قائم مقام منجر می شود:

"بدیهی است که در مرحله اول باید از دست وزیری که باعث اصلی همه این بدبختی هاست خلاص شد. کسی که پادشاه خود را در بردگی مطلق نگاه می دارد. کسی که در هر مورد فقط نقش خود را ایفا می کند و به پیشبرد نظرات خویش توجه دارد، در حالی که با روش معینی به نظر می آید هر پیشنهاد انگلیس را خنثی می سازد و با آن مخالت می کند. چنین کسی هرگز نمی تواند در راه اصلاحات گام بردارد...

قائم مقام فراهانی

کسان دیگری هم هستند؛ اشخاصی که اهمیت و ارتقای خودشان را مدیون نفوذ انگلیس می دانند و در نتیجه نسبت به قدرت انگلیس حساسیت دارند و در دست دولت انگلیس آلت و وسیله مطلوبی خواهند بود....

شاه خوشحال خواهد شد که از این بردگی نجات پیدا کند و اگر مطمئن به پشتیبانی موثری باشد در این زمینه همکاری خواهد کرد؛ قائم مقام دوستان بسیار کمی دارد و دشمنان خیلی زیاد. به طوری که کار اگر با مهارت انجام شود سقوط او را یک مساله ساده ای می نماید."

 

منبع: دوسال آخر، (یادداشتهای روزانه سرجان کمیل)

 

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName