• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1387/07/21
  • تاريخ :

کتاب های علامه مطهری درکتابخانه تبیان

کتاب های علامه مطهری درکتابخانه تبیان

کتا بهای ارزشمند استاد شهید علامه مطهری برای بهرمندی کاربران سایت دربخش شخصیت ها «کتابخانه مطهر»بر روی سایت تبیان قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی سایت تبیان دفتر قم، این مجموعه ارزشمندعلاوه بر کتا بهای استاد ،کتابهایی را که پیرامون شخصیت ارزشمند علمی ودینی  وتحلیل آثار استادمطهری نگاشته  گردیده رادر بر می گیرد .

UserName