• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/05/05
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 5 مرداد 1383

پل تاریخی موستار بازگشایی شد

سارایوو ـ پل‎ تاریخی‎ موستار با قدمـت‎400 سال‎‎ در بوسنی‎ و هرزگوین‎ پـس‎ از یـازده‎ سـال دوباره‎ بازگشایی‎ شد.

پل‎ تاریخـی و قدیمی‎‎ موستار در بوسنی و هرزگوین‎ كه‎ ارتش‎ كرواسی‎ در سال‎ 1993 آن‎ را تخریب‎ كرده‎ بود به‎ طور رسمی‎ و با حضور شخصیت‎ های‎ مخـتلـف‎ بین‎ المللی‎‎ برای‎ عموم‎ بازگشایی شد.

صفدرحسینی‎‎ وزیراموراقتصاد و دارایی ایران‎ دررأس‎‎ هیأتی‎ به‎‎ عنوان‎ نماینده رئیس جمهوری‎ ایران‎‎ در این مراسم‎ شركت‎ كرد. پل‎ قدیمی‎ موستار روی‎ رودخانـه‎ نـرتـوا ، دو ناحیه‎‎ مختلف‎ شهر موستار را به هم‎ پیـونـد می‎ دهد.

درمراسم‎ بازگشایی‎ پل‎ موستار درحـدود 2500 پلیس،‎ حفظ امنیت‎ را بر عهده‎ داشتند. كارشناسان‎‎ هزینه‎‎ ساخت‎ مجدد این پل‎ را كـه 3 سال‎ زمان‎‎ برد 13 میلیون دلاراعلام‎ كردند. بودجه‎ مالی‎ بازسازی‎‎ پل‎ موستار را كشورهای هلند، ایتالیا، كرواسی‎ و فرانسـه‎ تـأمیـن‎ كردند.

UserName