• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1387/07/15
  • تاريخ :

اخوت رمان و مجموعه داستانش را به ناشر سپرد

 

اخوت رمان و مجموعه داستانش را به ناشر سپرد

"محمد رحيم اخوت" رمان "تا وقتي كسي هست" و مجموعه داستان "اين هم بهار" كه دربرگيرنده داستان هاي سال 86 اين نويسنده است را به انتشارات آگاه سپرد.

"محمد رحيم اخوت" در گفت وگو با خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)،گفت: نوشتن رمان "تا وقتي كسي هست"، را نيمه دوم سال 86 شروع كردم و اين رمان را پس از بازنويسي هفته گذشته به انتشارات آگاه سپردم.

 وي تصريح كرد:موضوع اين رمان اجتماعي است و راوي آن دختر جواني است كه مادر و پدرش را از دست داده و از دل نوشته ها آنها قصد دارد كه بشناسدشان. اين رمان بسيار كم حادثه است و بيشتر در موضوع شناخت خانواده اين دختر جوان عميق مي شود.

نويسنده رمان "نام ها و سايه ها" ياد آور شد: اين رمان حجيم و پرگو است و در حدود 400 صفحه است كه از ديدگاه خودم با ديگر آثارم تفاوت زیادی دارد.

اين نويسنده افزود: همچنين مجموعه داستان "اين هم بهار" كه در برگيرنده داستان هاي سال 1386  است را به ناشر سپرده ام. اين مجموعه همانند 2 مجموعه داستان اخيرم شامل 9 داستان كوتاه است كه نام مجموعه نيز از يكي از داستان هاي اين كتاب انتخاب شده است.

همچنين كتاب "چهار فصل دربازخواني شعر" كه دربرگيرنده 8 مقاله درباره شعر است مجوز انتشار مجدد گرفته.

به گفته اين نويسنده اصفهاني اين روزها كتابي آماده چاپ ندارد و بيشتر مشغول نوشتن داستان كوتاه و مقاله است

UserName