• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/05/04
  • تاريخ :

تشریح ساختار جدید باشگاه استقلال ؛

استقلال ایران و شركت‌های تابعه


با تصویب هیات مدیره و تایید سازمان تربیت بدنی، باشگاه استقلال تهران در قالب دو «بخش موسسه فرهنگی - ورزشی استقلال ایران» و چندین «شركت ورزشی» فعالیت خواهد كرد.

دكتر حسین قریب، مدیرعامل باشگاه استقلال تهران ، افزود: به دنبال بحث‌های كارشناسی طی ماههای اخیر در راستای بازنگری ساختار تشكیلاتی باشگاه و با تصویب هیات مدیره و تایید نهایی سازمان تربیت بدنی، قرار است باشگاه استقلال تهران در دو بخش سیاست‌گذاری و امور اجرایی تحت عنوان «موسسه فرهنگی - ورزشی استقلال ایران» و «شركتهای» اختصاصی رشته‌های ورزشی فعالیت جدیدش را شروع كند.

وی تصریح كرد: در ساختار جدید، موسسه فرهنگی ـ ورزشی استقلال ایران كه بیشتر به سیاستگذاری كلان خواهد پرداخت، دارای 5 تا 7 عضو هیات مدیره خواهد بود و این اعضا با نظر سازمان تربیت بدنی منصوب خواهند شد تا مدیرعامل موسسه را به سازمان تربیت بدنی معرفی كند و سازمان نیز احكام فعالیت آنها را صادر خواهد كرد.

قریب افزود: «شركت فوتبال استقلال تهران» و سایر شركت‌های رشته‌های ورزشی نیز دارای هیات مدیره‌ی مجزا خواهند بود كه متناسب با سهام افراد حقیقی یا حقوقی این شركت، اعضای هیات مدیره انتخاب خواهند شد و مدیرعامل نیز پس از معرفی هیات مدیره از سوی هیات مدیره‌ی موسسه - فرهنگی ورزشی استقلال ایران حكم فعالیت دریافت خواهد كرد.

به گفته‌ی دكتر قریب قرار است، موسسه فرهنگی - ورزشی استقلال تهران در بیشتر رشته‌های ورزشی با تشكیل شركت اختصاصی، كلیه‌ی فعالیتهای اجرایی آن رشته را به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این شركت واگذار كند كه بر اساس طرح جدید، كلیه‌ی این اصلاحات تا چند ماه آینده اجرایی خواهد شد.

وی تاكید كرد: تاكنون هیچ تصمیمی مبنی بر افزایش اعضای هیات مدیره‌ی موسسه و یا انتصاب مدیرعامل جدید صورت نگرفته است.

مدیر عامل باشگاه استقلال تنوع بخشیدن به فعالیت‌های باشگاه در تمامی رشته‌های ورزشی و مشاركت بخشی خصوصی در فعالیت‌های اجرایی و سیاست‌گذاری باشگاه را از مهم‌ترین اهداف این تغییرات بیان كرد.

UserName