• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/05/04
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 4 مرداد ماه 1383

ساخت موزه بزرگ خراسان در كوهسنگی

تهران‎‎ ـ ساخت‎ موزه‎ بزرگ‎ خراسـان در پـارك‎ كوهسنگی‎ مشهد آغاز شد.

واحد مركزی‎ خبر- رئیس‎ سازمـان‎ میراث فرهنگی‎ و گردشگری‎ كشور در مـراسـم‎ آغاز ساخت‎‎ این‎‎‎ موزه‎ گفت: این سـازمـان برای‎ ساخت‎ موزه‎ بزرگ‎ خراسان‎ هیچ‎ محدودیتی‎ برای‎‎ سرمایه‎ گذاری ندارد.

وی‎ همچنین‎‎ از ایجاد موزه‎‎ ملی‎ ایـران بـه عنوان‎ یكی‎ از 5 موزه‎ مهم‎ دنیا در كشورخبر داد و افزود : هم‎‎ اكنون‎22 درصـد مـردم ایران‎ سالانه‎‎ یك‎ بار به مشهد سفرمی‎ كـننـد كه‎ این‎ تعداد درافق 1404، چهل‎ درصد و حدود 36 میلیون‎‎ نفر گردشگر داخلی‎ و 10 میلیـون گردشگر خارجی‎‎ در سال‎ پیش‎ بینی شده‎ است‎.

این‎‎ مسئول‎‎ عـامـل تحـرك‎ اقـتصـادی‎ استـان خراسان‎ را صنعت‎‎ گردشگری‎ دانست و پیشـنهـاد كرد، منطقه ای‎ بین‎ المللی‎ گردشگری‎ متنـاسـب‎ بااستانداردهای‎ جهانی‎ در شهر مشهد ایجـاد شود.

استاندار خراسان‎‎ نیز از نهـایـی‎ شـدن طرح‎ جامع‎ گردشگری‎ استان‎‎ خراسان خبر داد.

UserName