• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 198570
 • چهارشنبه 31/4/1383
 • تاريخ :

باشگاههای ورزشی ویژه بانوان

- سالن بدمینتون بعثت

نوع مدیریت: تربیت بدنی

 مساحت:

600 متر نوع فعالیت برای بانوان: آمادگی جسمانی، بدمینتون

آدرس:

اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاه تلفن: 555153- 555280- 555152

- سالن پینگ پنگ بعثت

نوع مدیریت:تربیت بدنی

مساحت:

230 مترنوع فعالیت برای بانوان: پینگ پنگ

آدرس:

اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاهتلفن: 555153- 555280- 555152

- سالن چند منظوره بعثت

نوع مدیریت: تربیت بدنی

مساحت:

240 مترنوع فعالیت برای بانوان: آمادگی جسمانی

آدرس:

تهرانتلفن: 555153- 555280- 555152

- سالن ژیمناستیك بعثت

نوع مدیریت: تربیت بدنی

مساحت:

300 مترنوع فعالیت برای بانوان:ژیمناستیك

آدرس:

اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاهتلفن:555153- 555280- 555152

- سالن سقف كوتاه چند منظوره بعثت

نوع مدیریت: تربیت بدنی

مساحت:

400 متر

نوع فعالیت برای بانوان:

آمادگی جسمانیآدرس: اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاه

تلفن:

555153- 555280- 555152

- سالن شهید عقیلی(چیذر)

نوع مدیریت: تربیت بدنیمساحت:600 متر

نوع فعالیت برای بانوان:

والیبال، بسكتبال، بدنسازی، ژیمناستیكآدرس: میدان چیذر، میدان ندا، مجموعه ورزشی شهید عقیلی

- سالن كاراته بعثت

نوع مدیریت: تربیت بدنی

مساحت:

300 مترنوع فعالیت برای بانوان: كاراته

آدرس:

اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاهتلفن: 555153- 555280- 555152

- سالن والیبال و بسكتبال بعثت

نوع مدیریت:تربیت بدنی

مساحت:

656 مترنوع فعالیت برای بانوان:والیبال، بسكتبال

آدرس:

اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاهتلفن:555153- 555280- 555152

- سالن ورزشی حجاب

نوع مدیریت: تربیت بدنی

مساحت:

800 مترنوع فعالیت برای بانوان: والیبال، بسكتبال، فوتبال سالنی، بدنسازی

آدرس:

بلوار كشاورز، خیابان حجاب، مجموعه ورزشی حجاب

- سالن ورزشی حجاب

نوع مدیریت: تربیت بدنی

مساحت:

1500 مترنوع فعالیت برای بانوان: تنیس خاكی، تنیس، ژیمناستیك، كاراته، تكواندو، شطرنج، بدنسازی

آدرس:

بلوار كشاورز، خیابان حجاب، مجموعه ورزشی حجاب
UserName