• درک زبان دلفین با کمک هوش مصنوعی
 • هوش مصنوعی به غیر از اینکه هر روز دستگاه های پیرامون مان را باهوش تر می کند، ما را در فهم مسائل نیز کمک می کند. پردازش طبیعی زبان یکی از کاربردهای هوش مصنوعی است که ما را در درک زبان های سرتاسر جهان کمک می کند...
 • نخستین دیوار آتش علیه پهپادها
 • یک زندان در جزیره ای کوچک اعلام کرده است که برای نخستین بار در جهان از تکنولوژی برای ساخت دیوار مجازی علیه پهپادها بهره گرفته است.....
 • قوانین مسابقات رباتیک
 • در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقه رباتیک دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
 • قوانین مسابقه فتومیکروگراف
 • در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقه فتومیکروگراف دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
 • قوانین مسابقه لیگ آزاد کمیکار
 • در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقه کمیکار (مسابقات لیگ آزاد) دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
 • قوانین مسابقه لیگ عملکرد کمیکار
 • در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقه کمیکار (مسابقات لیگ عملکرد دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
 • قوانین مسابقات مکاسیستم
 • در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقه مکاسیستم دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
 • سوال های متداول
 • در این مطلب به سوالات احتمالی که برای شرکت در دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی مطرح می گردد، پاسخ داده شده است.
 • پژوهش سرای امیرکبیر برترین پژوهش سرای کشور
 • به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرتهران ،پژوهشگران برتر وزارت آموزش و پرورش در سال 95 طی مراسمی در نخستین روز از هفته ملی پژوهش در مجتمع آدینه غرب تهران برگزار شد، معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند...