• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • يکشنبه 1387/06/31
 • تاريخ :

نام مترجم نخستين قرآن چاپ‌شده به زبان سانسكريت مشخص نيست

مترجم نخستين قرآن ، زبان سانسكريت

زبان سانسكريت كه تنها 6100 نفر در هندوستان به آن صحبت‌می‌كنند، هيچ جمعيت گوينده مسلمانی ندارد، اما با اين وجود سه ترجمه كامل قرآن به زبان سانسكريت منتشرشده كه نام مترجم نخستين قرآن چاپ‌شده به زبان سانسكريت مشخص نيست و اين قرآن در سال 1897 ميلادی در شهر «كاونپور» چاپ‌شد.

 به گزارش واحد ترجمه نمایشگاه قران: در ميان زبانها زبان چينی با بيش از يك ميليارد متكلم‌كننده در كشورهای چين، تايلند، تايوان، سنگاپور، مالزی و ويتنام بيشترين متكلم را در قاره آسيا دارد كه 38 ميليون نفر آن‌ها مسلمان هستند؛ تاكنون 19 ترجمه كامل قرآن به زبان چينی منتشرشده كه نخستين آن متعلق به «تی ژنگ لی» است كه در سال 1927 ميلادی در پكن منتشرشده، اما ترجمه «محمد مكين» رايج‌ترين ترجمه قرآن به زبان چينی به شمار می‌آيد.

همچنين زبان ارمنی كه تنها در كشور ارمنستان ـ با بيش از 6 ميليون نفر جمعيت كه 35 هزار مسلمان را در خود جای داده ـ به آن تكلم‌می‌شود و تاكنون دو ترجمه كامل قرآن به زبان ارمنی منتشرشده است؛ نخستين آن در سال 1904 ميلادی چاپ‌شده كه اثر «آبراهام امير چنجانز» و در 602 صفحه به رشته تحرير درآمده‌است.

زبان كره‌ای كه در كشورهای كره جنوبی، كره شمالی، چين و ژاپن تكلم‌می‌شود و حدود 67 ميليون نفر تعداد جمعيت گوينده اين زبان است كه تنها يك ميليون آن‌ها مسلمان هستند و تاكنون سه ترجمه كامل قرآن كريم به زبان كره‌ای منتشرشده كه نخستين آن متعلق به «يونگ سونگ كيم» و در سال 1971 ميلادی در«سئول» پايتخت كره جنوبی منتشر شده‌است.

در كشور ازبكستان 19 ميليون نفر به زبان ازبكی تكلم می‌كنند كه 5/16 ميليون نفر آن‌ها مسلمان هستند و تاكنون چهار ترجمه كامل قرآن به اين زبان منتشرشده كه تاريخ نخستين ترجمه چاپ‌شده قرآن به زبان ازبكی مشخص نيست، اما در حال حاضر رايج‌ترين آن متعلق به «علاءالدين منصور» است.

در كشور اندونزی 30 ميليون نفر به زبان اندونزيايی صحبت می‌كنند كه 26 ميليون آن‌ها مسلمان هستند و تاكنون 20 ترجمه كامل قرآن كريم به زبان اندونزيايی منتشرشده كه نخستين ترجمه چاپ‌شده متعلق به «احمد حسن» و در سال 1928 ميلادی در شهر «بندونگ» اندونزی منتشرشده است.

زبان ايغوری كه در ايالت «سين كيانگ» چين و ازبكستان به آن تكلم می‌شود، تعداد جمعيت گوينده آن 6/7 ميليون نفر است كه تمامی آن‌ها مسلمان هستند و تاكنون تنها دو ترجمه كامل قرآن كريم به زبان ايغوری منتشرشده كه نخستين ترجمه چاپ‌شده متعلق به «املا صالح كاشغری آرتوجی» است كه در سال 1986 ميلادی در پكن منتشر شده‌؛ اما رايج‌ترين ترجمه قرآن به اين زبان اثر «شيخ محمد بن صالح» به شمار می‌آيد.

UserName