• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/04/28
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 28 تیر 1383

قدرت

یادگیری

‎‎

موسیقی

در نابینایان

نوزادانی‎‎ كه‎ در اوایل‎ زندگی خود نابینا می‎‎شوند از كسانی كه‎ بعدهـا در طول‎ زندگی‎‎ خود نابینا می شونـد قـدرت‎ بیـشتـری‎ برای‎‎ یادگیری موسیقی‎ دارند.

به‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ رویترز، براساس‎ مطالعه جدید محققان‎ علوم‎ پزشكی‎ دانشگاه‎ مونتـرال،‎ مردم‎ نابینا كه‎‎ پیش‎ از سن‎‎2 سالگی‎ به این مشكل‎ دچار می‎شوند در قدرت‎‎ تشخیص‎ تغییـرات فركانس‎ در صداها از مردم‎ بـینـا بـسیـاری‎ قویترند.

پاسكال‎ بلین‎‎‎ محقق‎ ارشد این طرح‎ گفت‎: ایـن تحقیق‎ نشان‎ می‎دهد كه‎ مردم‎نابینا در حقیقت‎ در تشخیص‎ تفـاوت‎‎ اصـوات، قـوی‎تـر از مـردم‎ طبیعی‎ هستند. این‎‎‎ مطالعه‎‎ همچنین نشان داد كسانی‎ كـه در سنین‎‎ بالای‎ دوران كودكی‎‎ نابینا می شونـد در تشخیص‎ اصوات‎ ازافراد بینا برتری‎ ندارند.

UserName