• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/12/20
  • تاريخ :

آزمون تحليل كلامي

اين آزمون روش هايي را مورد توجه قرار داده است كه از طريق آن ، شما قادر به نمايش منطقي نتايج حاصل از يك سري اطلاعات خواهيد بود. در هر سوال اطلاعات كافي براي رسيدن به پاسخ صحيح به شما داده مي شود، اما بايد توجه داشته باشيد كه هرگز از اطلاعات و تجارب قبلي خود در زمينه هاي مورد سوال استفاده نكنيد.

 * مثال اول : شهر چالوس در غرب نوشهر قرار گرفته است، اما چالوس غربي تر از رامسر نيست. حال كدام يك از اين سه شهر شرقي تر است؟

الف ) چالوس ب) رامسر ج ) نوشهر

        

جواب الف  نيست، چرا كه چالوس در غرب نوشهر قرار گرفته ، جواب (ب ) صحيح نيست، زيرا رامسر از چالوس هم غربي تر است. بنابراين تنها نوشهر است كه در شرق دو شهر ديگر قرار گرفته و پاسخ صحيح است.

 * مثال 2 : حسن، احمد ، و داوود هر كدام داراي دو خودروي متفاوت هستند. يكي از آن سه فنر ماشين فورد ندارد. احمد تنها كسي است كه پيكان دارد. داوود ماشين فورد دارد و حسن و احمد هر دو ماشين بيوك دارند.  كدام يك از اين سه نفر داراي ماشين رنو است؟‌

الف) حسن ب)احمد ج) داوود

       

جواب (ج) صحيح است. الف نمي تواند درست باشد زيرا حسن داراي ماشين هاي فورد و بيوك است. احمد نيز ماشين پيكان و بيوك دارد. پس تنها داوود مي تواند ماشين رنو داشته باشد. از آن جايي كه در سوالات اين آزمون ، با اطلاعات متعددي سرو كار داريد، پيشنهاد مي شود با استفاده از كاغذ، نموداري شبيه نمودار ترسيم كرده و اطلاعات ارائه شده را در آن وارد كنيد تا در يافتن پاسخ به شما كمك كند:‌

ماشين ها حسن احمد داوود
پيكان - * -
بيوك * * -
فورد * - *
رنو      

 

ده دقيقه فرصت داريد تا به هر تعداد از سوالات كه توانستيد پاسخ دهيد قلم و كاغذ خود را آماده كرده و با دقت و سرعت كار خود را انجام دهيد. زمان را تنظيم كرده و شروع كنيد.

 

شروع

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName