• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5771
 • دوشنبه 1383/4/15
 • تاريخ :

چیزهایی كه خداوند در مورد آنها از تو سؤال نمی كند :

1- خداوند از تو نخواهد پرسید كه چه اتومبیلی سوار می شدی ، بلكه خواهد پرسید كه چند نفر را كه وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

2- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چند متر بود ، بلكه خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوشامد گفتی؟

3- خداوند از تو نخواهد پرسید كه چه لباس هایی در كمد داشتی ، بلكه خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

4- خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود ، بلكه خواهد پرسید آیا سزاوار گرفتن آن بودی ؟

5- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود ، بلكه خواهد پرسید آیا آن را به بهترین نحو انجام دادی ؟

6- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست و رفیق داشتی ، بلكه خواهد پرسید برای چند نفر دوست و رفیق بودی ؟

7- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می كردی ، بلكه خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار كردی ؟

8- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو چه رنگ بود ، بلكه خواهد پرسید كه چگونه انسانی بودی ؟

9- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا اینقدر طول كشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی ، بلكه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم به عمارت بهشتی خود خواهد برد .

10- خداوند از تو نخواهد پرسید كه چرا این مقاله را برای دوستانت نخواندی ، بلكه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران نزد وجدان خودت احساس شرمندگی می كردی؟

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName