• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/04/15
  • تاريخ :

رای دادگاه تجدید نظر صادر شد

سازمان تربیت بدنی مالك اصلی باشگاه پیروزی است

دادگاه تجدید نظر شعبه ‌٣٤ استان تهران پس از بررسی پرونده مالكیت باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) مالكیت سازمان تربیت بدنی را تایید كرد.

طی دادنامه‌ی مورخه‌ی ‌٨/٤/١٣٨٣، رای شعبه‌ی ‌٣٤ دادگاه تجدید نظر استان تهران درباره پرونده مالكیت باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) به سود سازمان تربیت بدنی صادر شده است. به عبارت دیگر، رای صادره از شعبه‌ی ‌١٤ تجدید نظر در ‌٢٢/١٢/١٣٨٠، در روز ‌٨/٤/١٣٨٣ به وسیله‌ی شعبه‌ی ‌٣٤ تاییدشد.

UserName