• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/04/10
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 9 تیر ماه 1383

درخشش‎ كودكان‎ ایرانی‎ درمسابقات‎ طرابلس‎

 طرابلس‎ ـ مهسا قشلاقی‎‎ دختر شش‎ ساله‎ تهرانی نشان‎‎ طلا و دیپلـم‎ افـتخـار مسـابقـه‎ بیـن المللی‎‎ نقاشی طرابلس‎ را به‎ خـود اخـتصـاص‎ داد.

به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبـر ، در ایـن‎ رقابت‎ ها كه‎ با موضوع محیط زندگی‎ كودكـان‎ در كشور لیبی‎ برگزار شده‎ بود، كسری‎ محسن‎ زاده‎‎ ، پسر 9 ساله تهـرانـی‎ نیـز دیپـلـم‎ افتخار این‎‎ مسـابقـه‎ هنـری‎ را از آن خـود كرد.

كانون‎‎‎ پرورش‎ فكری‎ كودكان و نوجوانانبا ارسال‎25 نقاشی‎‎ در جشنواره‎ بین‎ المللی طرابلس‎ شركت‎ كرده‎ بود.

UserName