• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 100256
 • يکشنبه 1387/4/30
 • تاريخ :

دانلود  صدای زنده یاد خسرو شکیبایی

خسرو شکیبایی

دکلمه شعرهای سهراب سپهری با صدای زنده یاد خسرو شکیبایی

 

به نام او به یاد او برای او

تا که بودیم نبودیم کسی          کشت ما را غم بی همنفسی

حال که رفتیم همگی یار شدند     مونس و یاور و غمخوار شدند

قدر آیینه بدانید تا که هست     نه در آن وقت که افتاد و شکست

 

1. و پیامی در راه

2. ندای آغاز

3. در گلستانه

4. دوست

5. روشنی من گل است

6. ساده رنگ

7. شب تنهایی خوب

8. صدای پای آب

9. پیغام ماهی ها

10 . نشانی

 

 

و پیامی در راه

و پیامی در راه

روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد در رگ ها نور خواهم ریخت و صدا در داد ای سبدهاتان پر خواب سیب آوردم سیب سرخ خورشید خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید کور را خواهم گفتم : چه تماشا دارد باغ
ندای آغاز

ندای آغاز

کفش هایم کو چه کسی بود صدا زد : سهراب ؟ آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ مادرم در خواب است و منوچهر و پروانه و شاید همه مردم شهر شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیه ها می گذرد ونسیمی خنک از حاشیه سبز پتو خواب مرا می روبد
در گلستانه

در گلستانه

دشت هایی چه فراخ کوه هایی چه بلند در گلستانه چه بوی علفی می آمد؟ من دراین آبادی پی چیزی می گشتم پی خوابی شاید پی نوری ‚ ریگی ‚ لبخندی پشت تبریزی ها غفلت پکی بود که صدایم می زد
UserName