• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/03/21
  • تاريخ :

روشهای ساده برای اندازه گیری درصد چربی بدن

زمانی كه از دست دادن چربی، موردنظر باشد، تنها مقدار وزن كاهش یافته ملاك نیست، شما می خواهید چربی از دست دهید در حالیكه باید عضلات را حفظ كنید یا حتی عضله بسازید. سپس، به راهی برای محاسبه درصد چربی بدن نیاز دارید. این مسئله در زمان افزایش وزن هم صادق است، یعنی زمانی كه قصد افزودن عضله با حداقل افزایش در مقدار چربی بدن را دارید. در این زمان باید مقدار چربی بدن را تحت نظر داشته باشید، تا بتوانید محاسبه كنید چه مقدار از وزنی كه اضافه كرده اید مربوط به افزایش وزن عضلانی و چه مقدار مربوط به وزن چربی است و استراتژیهای لازم برای به حداقل رساندن چربی را طراحی كنید.

راههای مختلفی برای محاسبه دقیق درصد چربی بدن وجود دارد كه اغلب مشكل و پرهزینه بوده یا به وسایل و تجهیزات ویژه ای نیاز دارند كه ممكن است براحتی در دسترس نباشد.( البته بزودی به بررسی این روشها هم خواهیم پرداخت) ولی روشهای ساده تری هم برای این كار وجود دارد كه هر چند ممكن است دقت خیلی زیادی نداشته باشند، ولی باز هم درصد چربی را با تقریب خوبی نشان می دهند و با استفاده از آنها می توان میزان تغییرات در كاهش و افزایش چربی بدن را تحت نظر داشت.

در ادامه قصد داریم به دو روش نسبتاً ساده برای محاسبه درصد چربی بدن و درصد حجم خالص عضلانی بپردازیم.

روش اول: در این روش شما نیاز به كمك یك دوست دارید. بعلاوه یك خط كش كه با مقیاس میلی متر علامت گذاری شده باشد.

مرحله اول: دست راست خود را به حالت آزاد در كنار بدن قرار داده و از دوست خود بخواهید تا نقطه میانی بین شانه و آرنج شما را مشخص كند، در قسمت پشت بازو.

مرحله دوم: دوستتان باید بوسیله انگشت شست و سبابه اش از قسمت مشخص شده پوست و چربی را بصورت نیشگون كشیده و در اصل از عضله جدا كند.

مرحله سوم: دوستتان باید ضخامت پوستی كه در دستش نگه داشته را توسط خط كش اندازه گیری و ثبت كند. ( خط كش را روی پوست فشار ندهد)

مرحله چهارم: باید مرحله دو و سه را چند بار تكرار و متوسط اعداد ثبت شده را محاسبه كنید.( چنانچه مراحل گفته شده بدرستی و با دقت اجرا شود اعداد بدست آمده در هر بار اندازه گیری باید به هم نزدیك باشند و در صورتیكه بعضی از اعداد تفاوت زیادی با بقیه دارند آنها را حذف كنید.)

مرحله پنجم: درصد چربی بدنتان را بوسیله جدول زیر محاسبه كنید.

جدول درصد چربی

درصد چربی در زنان

درصد چربی در مردان

اعداد اندازه گیری شده بر اساس میلی متر

بین 8 تا 13

بین 5 تا 9( درصد)

كمتر از6( میلی متر)

بین 13 تا 18

بین 9 تا 13

بین 6 تا 13

بین 18 تا 23

بین 13 تا 18

بین 13 تا 19

بین 23 تا 28

بین 18 تا 22

بین 19 تا 25

بین 28 تا 33

بین 22 تا 27

بین 25 تا 38

روش دوم:

در این روش نیاز به یك ترازو و یك عدد متر( برای اندازه گیری) دارید. محاسبات زیر را انجام دهید:برای آقایان:

635/1- ( وزنه بدن بر حسب پوند) 082/1+42/94= وزن بدن بدون چربی( بر حسب پوند) ( دوركمر از روی ناف بر حسب سانتی متر).

برای خانمها:

( وزن بدن بر حسب كیلوگرم)732/0+987/8= وزن بدن بدون چربی( بر حسب كیلوگرم)( دور ساعد بر اساس سانتیمتر)434/0+( دوركمر بر اساس سانتیمتر)205/1+.

و در آخر

100( وزن بدن/ وزن بدن بدون چربی- وزن بدن)= درصد چربی بدن.

یادآوری:

1. وزن بر حسب پوند = وزن بر حسب كیلوگرم2/2

2. وزن بر حسب كیلوگرم = وزن بر حسب پوند45/0

UserName