• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/03/14
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 14 خرداد ماه 1383

رضا برجی با عكس هایشان یك روز میهمان عسكخانه شهر می شود

نمایشگاه عكس یك روزه و دومین نشست عكاسی در عكسخانه شهر (تهران) به عكاسی جنگ و رضا برجی عكاس جنگ – اختصاص یافته است.

به گزارش ایسنا، این برنامه شنبه 16 خرداد ماه 1383 از ساعت 17 تا 19 در عكسخانه شهر واقع در میدان بهار شیراز برگزار می شود.

UserName