• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/03/10
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 10خرداد ماه 1383

آتش سوزی در تئاتر شهر

سالن های قشقایی و خانه خورشید سوختند

سالن های خانه خورشید و قشقائی مجموعه تئاتر شهر، ظهر دیروز دچار حریق شد و مأموران آتش نشانی تا ساعت ها در حال تلاش برای خاموش كردن این سالن ها بودند.

به گزارش ایسنا، نیروهای انتظامی و مأموران آتش نشانی در محل حاضر بودند و افراد حاضر در این محل را متفرق می كردند.

یكی از كاركنان تئاتر شهر كه خود در این آتش سوزی آسیب دیده بود گفت: اتصالی كابل برق باعث آغاز آتش سوزی شد و وجود لوله های گازوئیل در گسترش این آتش سوزی نقش داشته است.

یكی از مأموران آتش نشانی حاضر در محل حادثه نیز گفت: هنوز علت این آتش سوزی مشخص نشده و میزان آسیب های وارده به این دو سالن، بعداً مشخص می شود.

این گزارش حاكی است درحین عملیات اطفای حریق میان نیروهای آتش نشانی و كاركنان تئاتر شهر، درگیری لفظی و فیزیكی به وجود آمد. مأموران آتش نشانی، در این درگیری معتقد بودند كه بارها در این مجموعه آتش سوزی شده است.

یكی از مأموران آتش نشانی گفت: وجود راهروهای باریك، مانع از فعالیت های آنها برای خاموش كردن آتش شده است.

یكی از كاركنان تئاتر شهر مدعی شد كه یك كارگردان تئاتر با اصرار بر اجرا و تمرین در انباری این مجموعه باعث این آتش سوزی شده است. او در ادامه افزود: حصاری كه در كنار تالار قشقائی ایجاد شده نیز، مانع عملیات سریع مأموران برای مهار آتش سوزی شده است.

UserName