• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 687
 • سه شنبه 5/3/1383
 • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 5 خرداد 1383

پایان‎‎‎ جشنواره‎ بین المللی‎ فیلم‎ كن

پنجاه وهفتمین‎‎ جشنواره بین المللی‎ فیلم‎ كن‎‎ درشهرساحلی‎ كن درجنوب فرانسه‎ پایان‎ یافت‎.

به‎ گزارش‎ خبرگزاری‎‎ جمهوری اسلامی‎، در ایـن‎ جشنواره‎‎‎ كه به مدت‎12 روز برگزار شد فیلم‎ ضد بوش‎ فارنهایت‎ 9/11 ساخـته‎ مایكل‎ مـور كارگردان‎ آمریكـایـی‎ بـرنـده‎‎ جایـزه نخـل‎ طلایی‎ بخش‎ مسابقه‎ شد.

جایزه‎‎‎ بزرگ‎ هیات‎ داوران‎‎ این جشنـواره بـه به‎ فیلم‎ «پیر پسر» اثـر «پـارك‎‎ چـان‎ ووك» از كره‎‎‎ جنوبی‎، جایزه بهترین‎‎ بازیگـر زن بـه مگی‎ چونگ‎ از فرانسـه‎‎ و جـایـزه بـهتـریـن‎ بازیگرمرد به‎ «یاگیرایویا» از ژاپن‎ اهدا شد. همچنین‎‎ جایزه‎‎ بهترین كارگردانی‎‎ به تـونـی گاتلیف‎ از فرانسه‎‎‎، جایزه بهترین‎ سناریو به آنیس‎ جائووی‎‎ و ژان‎ پیر باكری از فرانسه‎ و جایـزه‎‎ هیـات‎ داوران‎ بـه ایـرمـا هـال‎ از آمریكا وآپیچاتپونگ‎ از تایلند،تعلق‎ گرفت‎. نخل‎ طلایی‎ فیلم‎های‎ كوتاه‎‎ نیز به كاتـالیـن‎ میتولسكو از رومانی‎ ، جایزه‎داوران‎ فـیلـم‎ كوتاه‎‎‎ به یوناس‎ گرنائرت‎ از بلژیك‎ و جایزه دوربین‎‎‎ طلایی‎ به‎فیلم‎ «گنج‎ من» اثر «كرن یدایا» از اسراییل‎ اهدا شد.

پنجاه‎‎ و هفتمین‎‎ جشنواره كن در چهـاربخــش‎ فیلمهای‎‎ بلند، كوتاه‎‎، فیلم های مدرسه سینما و فیلمهای‎ قدیمی‎ كن‎ برگزار شد. در بخش‎‎ فیلمهای‎ بلند 57 فیلم‎ در سه‎ بخـش مسابقه‎‎‎ اصلی‎‎، خارج‎ از مسابقه ونوعی نگـاه به‎ رقابت‎ با یكدیگر پرداختند. در این‎ دوره‎‎ از جشنواره، عباس‎ كیارسـتمـی‎ كارگردان‎‎ مشهور كشورمان نیز در بخش‎ خـارج‎ از مسابقه‎ با فیلم‎ پنـج‎ و در بخـش‎ نـوعـی‎ نگاه‎‎‎ با فیلم‎ ده روی‎ ده شركت‎ كرد. همچنین‎‎ در بخش‎ دو هفته‎ كارگردانها، این جشنواره‎ محسن‎‎ امیر یوسفی‎‎ كارگردان ایرانی با فیلم‎‎ خواب‎ تلخ‎ و بهروز افخمی‎ با فیلـم گاو خونی‎ حضور داشتند.

UserName