• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/03/04
  • تاريخ :

پایان نشست كمیته‌ی فنی فدراسیون كشتی

تنها جوكار و حاجی زاده المپیكی شدند

    

مسعود مصطفی جوكار و مهدی حاجی زاده به عنوان كشتی گیران تیم ملی كشتی آزاد كشورمان در اوزان 60 و 76 كیلوگرم حهت حضور در المپیك آتن انتخاب شدند.پس از برگزاری نشست كمیته‌ی فنی فدراسیون كشتی این دو كشتی گیر و پس از برتری در رقابتهای انتخابی به عضویت تیم ملی كشتی‌ آزاد درآمدند. اما هنوز در اوزان 55 و 84 كیلوگرم هیچ كشتی گیری به عنوان نفر قطعی شركت كننده در المپیك انتخاب نشد.

همچنین در این نشست افراد ذیل جهت شركت در اردوی تیم ملی كشتی آزاد انتخاب شدند:‌

55كیلوگرم: غلامرضا محمدی و بابك نورزاد

60كیلوگرم: مسعود مصطفی جوكار و مهدی حسین رضایی

66كیلوگرم: علیرضا دبیر و اصغر بذری

74كیلوگرم: مهدی حاجی‌زاده، هادی حبیبی و مهدی صادق نژاد

84كیلوگرم: مجید خدایی، امیرضا خادم ، پژمان درستكار و فریدون قنبری

96كیلوگرم: علیرضا حیدری، محمد حسین خالقی فر، هادی پور علیجان و حمید سیفی

120كیلوگرم: علیرضا رضایی، فردین معصومی، یاسر نورزایی و اشكان ازلی فر

گفتنی است؛ پس از بررسی علل عدم شركت در اردو و مسابقات انتخابی در خصوص محمد اصلانی تصمیم گیری خواهد شد تا نام این كشتی گیر به نفرات دعوت شده اضافه شود.

UserName