• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/03/03
  • تاريخ :

اولین جشنواره سراسری ترتیل خوانی

 ویژه خواهران

بدینوسیله به اطلاع می رساند، اولین جشنواره سراسری ترتیل خوانی ویژه خواهران توسط رادیو قرآن اجرا می گردد.

شرایط شركت در مسابقه به شرح ذیل می باشد:

1. قرائت یك صفحه قرآن به روش ترتیل.

2. اعلام اسامی در ابتدای نوار.

3. ارسال مشخصات كامل روی یك صفحه كاغذ به پیوست نوار شامل: آدرس كامل، میزان تحصیلات، شماره تلفن نوشته شود.

خواهران می توانند به صورت چند نفری روی یك نوار كاست البته با ذكر مشخصات ابتدای قرائت هر فرد و ارسال مشخصات كامل هر فرد در صفحه ای جداگانه در مسابقه شركت نمایند.

یادآور می گردد داوری مسابقه توسط خواهران انجام خواهد شد.

مهلت ارسال آثار: 25/03/83

UserName