• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1387/02/31
  • تاريخ :

دعوای سگ و گربه

روی حیوان خود کلیک کنید و قدرت پرتاب را تنظیم کنید و با رها کردن دکمه موس پرتاب کنید. به جهت وقدرت باد توجه کنید.

 

 

دریافت بازی

UserName