• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/02/27
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری27 اردیبهشت ماه 1383

«دهكده موسیقی» آماده شد

گروه جوان و فرهنگ شبكه جوان رادیو با پخش برنامه «دهكده موسیقی» به انعكاس نظرات هنرمندان موسیقی و آخرین گزارشها و اخبار از موسیقی كشور می پردازد.

به گزارش (ایسنا) پخش آهنگهای درخواستی شنوندگان از قسمتهای دیگر این برنامه است.

دهكده ی موسیقی به سردبیری یدالله گودرزی و علیرضا نیافر و تهیه كنندگی فریبرز، گلبن و خشایار رازقی هر روز ساعت 16 به صورت زنده پخش می شود.

پنجره ی رویا كار دیگری از گروه جوان و فرهنگ شبكه جوان است كه هر شب با روایت یك رمان شنوندگان را با محتوای رمانهای مطرح و معروف جهان آشنا می كند. این برنامه به سردبیری آفاق شوهانی هر شب ساعت 23 از شبكه جوان پخش می شود.

برنامه ی «نی لبك» نیز دیگر برنامه ی این گروه است كه به پخش و معرفی موسیقی نواحی اختصاص دارد این برنامه نیزهر شب ساعت 30/22 و به مدت نیم ساعت از شبكه جوان پخش می شود.

UserName