• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/02/20
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 20 اردیبهشت ماه 1383

تیمور ترنج در انتظار نظر پزشكان

در صورت نظر كمیسیون پزشكی مبنی بر عمل جراحی تیمور ترنج – شاعر معاصر – ترنج به بیمارستان نمازی شیراز منتقل می شود.

در پی اعلام آمادگی و تأكید رئیس حوزه هنری بر رسیدگی به وضعیت تیمور ترنج، پرونده ی وی جهت بررسی به كمیسیون پزشكی بیمارستان نمازی ارسال شده است و در صورت نظر پزشكان برای عمل جراحی، تیمور ترنج در اسرع وقت به شیراز منتقل می شود.

تیمور ترنج – شاعر معاصر – از مدتی پیش به خاطر عارضه كبدی در بیمارستان نیروی دریایی تهران بستری است.

UserName