• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/02/20
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 20 اردیبهشت ماه 1383

وداع مردم‎ زنجان‎‎ با «حسین منزوی‎»

تهران‎‎ ـ پیكر حسین منزوی‎‎ شاعر و غزلسـرای بزرگ‎ معاصر ایـران‎‎، روز جـمعـه‎ در زنجـان تشییع‎ شد.

پیكر این‎‎ شاعر با حضور هنرمـنــدان، فعـالان‎‎ عرصه‎ فرهنگی‎‎ و سیـاسـی، مـســئولان استـان‎‎ و عـلاقــه منـدان وی‎ از مقــابــل‎ مـسجـد حضـرت‎ ابوالفضل‎ العباس‎ (ع) زنجـان‎ تشـییـع‎ و در مزار پایین‎‎ شهـر زنجـان بـه‎ خاك‎ سپرده‎ شد.

از این‎‎ غزلسرا 17 عنـوان مـجمـوعــه‎ شعـر بـه‎‎‎ یـادگــار مــانــده اســت‎ كــه« صفـرخـان‎» ، «از خاموشی‎‎ ها تا فراموشی هـا»،« دودمان‎»، «ترمه‎ و تیغ» و« با عشق‎ تاب‎ می‎آورم‎ » از جملـه‎ ایـن‎ آثـار است.

«عشق‎ در حوالی‎ فـاجعـه»‎‎ ،«از تـرمـه و تـغـزل‎»،« از كهربا و كافور» ،« از شوكران‎ و شكر» و« با سیاوش‎‎ از آتش »، « به‎ همین‎ سـادگـی‎» از دیگر آثار این‎ شاعر است‎.

منزوی‎ چهارشـنبـه‎‎ گـذشتـه در سـن58 سالگـی‎‎ بــر اثــر عــارضــه‎ قــلـبــی و بـیمـاری‎‎ ریوی در بیمارستان‎ شهید رجایی‎ تهران‎ در گذشت‎.

« سرویس ادب و هنر موسسه تبیان این ضایعه تأسف بار را به جامعه ی ادبی كشور و خانواده ی وی  تسلیت می گوید.»

UserName