• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/02/17
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 17اردیبهشت ماه 1383

كیوان ساكت خبر داد

آخرین اثر ایرج بسطامی منتشر می شود

كیوان ساكت، نوازنده تار و سه تار در مراسم بزرگداشت ایرج بسطامی در كوی دانشگاه تهران از انتشار آخرین كاست وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، ساكت افزود: صدای ایرج در این اثر رنگ دیگر دارد؛ گویا این اثر را برای مرگ خودش خوانده است.

UserName