• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/02/17
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 17اردیبهشت ماه 1383

سینماهای غیرمكانیزه حواله دریافت نمی كنند

پس از مجهز شدن، سینماهای تهران به سیستم مكانیزه سینما كارت، سخنگوی انجمن سینماداران اعلام كرد: در آخرین جلسه شورای صنفی نمایش، مصوبه ای مطرح شد كه اگر 30 سینمای اصلی كه اسامی آنها برای مجهز شدن به سیستم مكانیزه به وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام شده تا آخر اردیبهشت ماه اقدام به مجهز سازی نكنند از دادن حواله فیلم به آنها خودداری خواهد شد. بر اساس همین گزارش، پیش از این، بحث و ضرورت مكانیزه شدن فروش بلیت در سینماها از سوی اهالی سینما در گفت و گوها و مصاحبه های مختلف مطرح شد.

UserName