• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/02/16
  • تاريخ :

بهترین‌های كشتی لیگ سال 82 معرفی شدند

كمیته‌ی اجرایی لیگ كشتی رده‌بندی نهایی تیم‌ها و كشتی‌گیران شركت كننده در مسابقات لیگ كشتی آزاد در سال 82 را اعلام كرد.

در رده‌بندی اعلام شده، تیم پاس تهران در مجموع 10 مسابقه، با 191 امتیاز مثبت و 305 امتیاز منفی و 20 امتیاز تیمی به مقام اول دست یافت.

همچنین تیم‌های دانشگاه آزاد با مجموع 10 مسابقه، 184 امتیاز مثبت، 282 امتیاز منفی، 18 امتیاز تیمی و راه‌آهن خراسان نیز در مجموع 10 بازی، 163 امتیاز مثبت، 281 امتیاز منفی، 12 امتیاز تیمی و تیم صنام مازندران با 166، امتیاز مثبت، 293 امتیاز منفی 12، امتیاز تیمی به ترتیب در مكان‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

همچنین در رده‌بندی پرامتیازترین كشتی‌گیران لیگ، در وزن 50 كیلوگرم «احمدرضا حقیقت پرور» از باشگاه نیوپایپ اصفهان در مجموع 8 مسابقه و با 18 امتیاز مثبت، 31 امتیاز منفی در جای نخست قرار گرفت، در وزن 55 كیلوگرم «محمد رضایی» از باشگاه پاس تهران در مجموع 6 مسابقه، 17امتیاز مثبت و 27 امتیاز منفی مقام اول این وزن را كسب كرد.

در سایر وزن‌ها و در وزن 60 كیلوگرم «مهدی حسین رضایی» از باشگاه نیروی زمینی ارتش در مجموع 7 مسابقه و 21 امتیاز مثبت و 39 امتیاز منفی همچنین «حسن طهماسبی» در وزن 66 كیلوگرم از باشگاه پاس تهران در مجموع 6 مسابقه و با 19 امتیاز مثبت و 36 امتیاز منفی رتبه‌ی اول این اوزان را كسب كردند.

در وزن 74 كیلوگرم «علیرضا بهابسته» از باشگاه دانشگاه آزاد تهران در مجموع 6 مسابقه و با كسب 17 امتیاز مثبت و 25 امتیاز منفی و نیز در وزن 84 كیلوگرم، «مجید خدایی» از تیم راه‌آهن خراسان در مجموع 5 مسابقه و با كسب 15 امتیاز مثبت و 35 امتیاز منفی و در وزن 96 كیلوگرم «امین مردانی» از تیم نیروی زمینی ارتش و در مجموع 5 مسابقه با كسب 17 امتیاز مثبت و 23 امتیاز منفی جایگاه نخست این اوزان را به خود اختصاص دادند.

همچنین در وزن 120 كیلوگرم «علیرضا رضایی» از تیم سایپا در مجموع 6 مسابقه و با كسب 19 امتیاز مثبت و 34 امتیاز منفی مقام اول این وزن را از آن خود كرد.

UserName