• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1386/12/26
  • تاريخ :

هاکی

با نگه داشتن دکمه چپ موس قدرت ضربه را تعیین کنید و با رها کردن آن ضربه بزنید. باید حریف ها را با توپ بزنید تا امتیاز بگیرید.

 

 

دریافت بازی

UserName