• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2158
 • سه شنبه 1383/2/15
 • تاريخ :

بزرگان جهان معتقدند كه ...

1-    همت آن است كه هیچ حادثه  و عارضه ای مانع آن نگردد. (ابن عطا )

2-    لذتی كه از علم حاصل می شود بی آلایش است.( افلاطون )

3-    مزیت باسوادان بر بی سوادان همانند برتری زندگان بر مردگان است. ( ارسطو )

4-    هر چه زیادتر مطالعه كنیم زیادتر به عظمت عالم و كوچكی خود پی می بریم و از فهم اسرارهستی ناامیدتر می شویم. ( حسینعلی راشد )

5-    هیچ چیز چون خوی خوش نیست . هیچ دانشی چون پیش اندیشی نیست و هیچ پرهیزگاری چون بی آزاری نیست. ( بزرگمهر )

6-    آن سخنگویی كه درحضور تو نام دیگری را به زشتی به زبان آورد ، بدان كه تو نیز دومی آن شخص خواهی بود.  (شیخ بهاءالدین )

7-    زیانكارترین عیب ها عیب خود نادیدن است. ( لقمان )

8-    سخن در میان دو دشمن چنان گوی كه چون دوست گردند شرم زده نگردی. ( سعدی )

9-  غیبت گناهی است كه به آسانی انجام می گیرد اما چون در جامعه رایج شود آبروی مردم را بر باد می دهد ، اعتماد مردم را از یكدیگر سلب می كند و جامعه را از فوائد وجود افراد محروم می سازد. ( حسینعلی راشد )

10-كسی كه از نظر عیبجویی به مردم كند  كورعیب خودش است و كسی كه نظر به عیب خود كند كورعیب دیگران. ( ذوالنون )

11-مردمان را عیب نهانی آشكار مكن كه ایشان را رسوا كنی و خود را بی اعتماد. ( سعدی )

12-مشكل ترین چیزها این است كه انسان خود را شناسد و آسان ترین كارها این است كه از دیگران عیب جویی كند. ( لردآویبوری )

13-هر كه تفحص و تفتیش معایب دوستان كند به دشمن مانندتر است. ( معین الدین جوینی )

14-هر گاه بخواهی عیب برادرت را بازگویی،  نخست عیب خودت را به یاد آر. ( ابن عباس )

آن كس كه در راه پسند خاطر خود دست از جان می شوید بزرگ نیست ، بلكه آن كس بزرگ است كه در راه دیگران از خود می گذرد. ( سعید نفیسی )

15-اگر چیزی از زندگی وجود داشته باشد صحت است و اگر چیزی مانند آن یافت شود بی نیازی و علو طبع است. ( بزرگمهر )

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .

زندگی از نوع مثبت

زندگی از نوع مثبت

زندگی از نوع مثبت
یک رابطه جنسی پر لذت اما غیر متعارف

یک رابطه جنسی پر لذت اما غیر متعارف

یک رابطه جنسی پر لذت اما غیر متعارف
ازت راضی ام با تمام اختلافاتمان

ازت راضی ام با تمام اختلافاتمان

ازت راضی ام با تمام اختلافاتمان
طبع تو سرد است یا گرم؟

طبع تو سرد است یا گرم؟

طبع تو سرد است یا گرم؟
UserName