• تعداد بازديد :
  • شنبه 1386/12/25
  • تاريخ :

تیک  تاک  تو

در این جدول 9 خانه ای در نوبت خود باید علامتهایتان را طوری قرار دهید که در یک ستون یا یک سطر و یا یک قطر پشت سر هم قرار گیرند و همینطور از اینکه حریف این کار را انجام دهد جلوگیری کنید.

 

 

دریافت بازی

UserName