• تعداد بازديد :
  • شنبه 1386/12/25
  • تاريخ :

چرخش رنگها

با استفاده از چرخش دایره ها باید رنگها را مانند نتیجه، کنار هم قرار دهید.

 

دریافت بازی

UserName