• یک فرصت طلایی برای مطالعه (تعطیلات نوروز)
  • راستش را بخواهید ، هر چقدر فکر کردم ، دیدم که اگر برای 2 هفته ی اول سال، برنامه ی از پیش تعیین شده ای (مانند ماههای قبل) نگذارم ، بهتر است. چرا که این فرصت ، می تواند دوره ای باشد که شما بخواهید در آن به کارهای عقب افتاده اتان برسید و از آنجایی که دروس عق