• خواص نوترون ها
 • چنین چشمه نوترونی را در نزدیکی اتاقک ابر ویلسون در حال کار قرار می دهیم که در آن لایه نازکی از ماده محتوی هیدروژن مثلا پارافین C22H46 قرار داد. روی عکسی که از این اتاقک گرفته شود، رهدهایی مشاهده می شود که از این لایه خارج می شوند...
 • تبدیل عناصر
 • شناختی كه می توان از طریق مطالعه واپاشی های هسته ای درباره هسته بدست آورد بسیار محدود است. زیرا فقط بعضی فرایندهای واپاشی در طبیعت صورت می گیرد، فقط بعضی ایزوتوپ ها در این فرایندها ساخته می شوند، فقط بعضی از حالت های هسته ای را می توان مطالعه كرد...
 • عکاسی
 • حس بینایی انسان و جانوران نیز به فرایندهای فوتوشیمیایی مربوط است. نوری که بر شبکیه می تابد توسط مواد حساس به نور جذب می شود (رودوپسین یا ارغوان دید در استوانه ها و یودوپسین در مخروط ها). ..
 • بررسی نور بر ماده
 • در مطلب قبل با تاثیر نور بر ماده و قوانین اثر فوتوالکتریک آشنا شدید، حال در ادامه مطلب قبل به بررسی نور بر ماده ( معنی فیزیکی انتقال استوکس و تحلیل لیانی و ...) می پردازیم...
 • ترکیبات
 • هرگاه عملی به m طریق و عمل دوم به n طریق قابل اجرا باشد، در آن صورت انجام همزمان این دو عمل به mn طریق امکان پذیر است. ...
 • تاثیر نور بر ماده
 • در اغلب موارد، انرژی موج نوری جذب شده به انرژی داخلی ماده تبدیل و باعث گرم شدن جسم می شود. ولی گاهی قسمتی از این انرژی شده می تواند پدیده های دیگری را نیز باعث شود. اثرهای مهم نور که کاربردهای عملی وسیعی یافته اند عبارتند از اثر فوتوالکتریک، فوتولیانی ...
 • انتگرال به روش ریمان
 • اگر تابع غیر خطی باشد باید یا از دومین قضیه اساسی حساب استفاده کرد یا اگر محاسبه مساحت، مد نظر است از روش مجموع ریمان استفاده کرد...
 • ترکیب های گوگرد (2)
 • گوگرد دیواکسید، SO2، گازی است بی رنگ که در دمای معمولی تحت فشار 5 اتمسفر به صورت مایع در می آید. این گاز خفه کننده است و باعث سوزش چشم و مجرای تنفسی می شود. این گاز از سوختن سوخت های گوگرددار و گداز کانی های سولفید تولید می شود و از مواد آلوده کننده ه...
 • انتگرال
 • در این مقاله در مورد دو نوع انتگرال گیری، انتگرال معین و نامعین صحبت می کنیم....
 • ترکیب های گوگرد (1)
 • با توجه به این که گوگرد دیوکسید موجب آلودگی هوا می شود، معمولا گوگرد را از گازهای طبیعی و مواد نفتی حذف می کنند. برای بازیابی گوگرد از گاز طبیعی، نخست H2S موجود در گاز طبیعی را با جذب آن در مونواتانول آمین جدا می کنند، ...
 • ثبت تمام نگاشتی
 • شناخت نور و نورسنجی یکی از دانش ها و مهارت های بسیار مهم در عکاسی می باشد. عکاسان با تسلط بر نور سنجی و دخل و تصرف در میزان نور دهی عکس، می توانند عکس های دلخواه خود را تهیه کنند.
 • مفاهیم شیمی
 • در این مطالب علمی و آموزشی گرد آوری شده که مربوط به درس شیمی می باشد، فهرستی از مطالب جهت یادگیری دانش آموزان تهیه و در دسترس می باشد. امید است از هریک از آن ها، نهایت استفاده را ببرید.
 • گوگرد رومبیک
 • شکلی از گوگرد که از نظر ترمودینامیکی در دمای معمولی پایدار است، گوگرد رومبیک (شکل1) می باشد که رنگ زرد روشنی دارد، بی بو و بی طعم و عملا در آب نامحلول است، ولی در کربن دی سولفید، CS2، حل می شود (حدود 50 گرم در 100 گرم حلال در دمای 25 درجه سانتی گراد )...
 • امواج الکترومغناطیسی (طول موج های مختلف)
 • امواج فروسرخ یا به عبارتی اشعه مادون قرمز در علم فیزیک به قسمی از طیف پرتوهای الکترومغناطیسی اطلاق می گردد که دامنه طول موج آنها از بالای نور سرخ مرئی آغاز و تا امواج غیرمرئی ریزموج یا مایکروویو را دربر می گیرند...
 • پلاریزاسیون(قطبش)نور
 • تداخل و پراش با این که ماهیت موجی نور را اثبات می کنند ولی هنوز تصوری کامل از ماهیت امواج نوری به دست نمی دهند. خصوصیات جدیدی از نور با آزمایش عبور نور از بلورهایی نظیر تورمالین توضیح داده می شود...
 • دنباله ها (2)
 • مجموع جملات دنباله حسابی و هندسی و مربعی و مثلثی و....
 • دنباله ها
 • دنباله یعنی مجموعه ای از اعداد که پشت سر هم قرار دارند. ...
 • ارابه داس دار
 • در ارابه داس دار در دو انتهای محور چرخها دو داس آهنی رو به پایین و درست در زیر آن ها دو داس دیگر رو به بالا نصب کرده بودند که در موقع تاخت ارابه ها این داس ها به هر چیزی که برمی خوردند از هم می شکافتند...
 • عکاسی - تمام نگاری (2)
 • ثبت اطلاع نوری به روش تمام نگاری ثبت مشخصات دامنه و فاز میدان موج بازتابیده از شی مورد مطالعه است. در شرایط مخصوصی که بعدها به تفصیل مشخص خواهد شد، این ثبت به روش های عکاسی ولی بدون تشکیل تصویر نوری ...
 • عکاسی- تمام نگاری
 • مبحث تمام نگاری در سال 1947 با ابتکار عمل دیش گابور کشف شد. وی در سال 1971 جایزه نوبل در فزیک را دریافت کرد. در اوایل دهه 1960 امت لایث (Emet - Lais) و جوریس پویا تنیکس ( Joris - yopatniks) از ایلات متحده آمریکا و جود نیس یوک...
 • دستگاه های نوری و خطاها
 • همان طور که می دانید عمل بسیاری از وسایل نوری (پروژکتور اسلاید، دوربین عکاسی و غیره) را می توان به طور طرحوار به صورت کار عدسی های نازک نمایش داد. ولی عدسی نازک، فقط در موارد نسبتا نادری تصویر خوب ایجاد می کند...
 • ساختار مولکول ها (2)
 • در مطلب قبل با دو مرحله از مواردی که می توانید با پیروی از سلسله مراحل به ساختار لوویس صحیح یک ترکیب برسید، آشنا شدید، حال بعد از توضیح چگونگی تشکیل پیوندهای کووالانس به ادامه مراحل می پردازیم...
 • ساختار مولکول ها (1)
 • جدول تناوبی به استثنای هیدروژن و هلیم که می توانند تنها دو الکترون والانس بپذیرند، صدق می کند. (با وجود این که تشکیل تعداد زیادی از پیوندها از قاعده هشتایی پیروی نمی کند، اما این قاعده غالبا نقطه شروع خوبی برای تعبیر پیوند در مول ها می باشد.)...
 • گرما شیمی – بخش سوم
 • گنجایش گرمایی یک گرماسنج را می توان با اندازه گیری تغییر دمای حاصل از مقدار ثابتی انرژی الکتریکی اندازه گرفت. دما معمولا برحسب کلوین یا سلسیوس اندازه گرفته می شود..حل مسائل برای درک بهتر این مطالب...
 • گرما شیمی - بخش دوم
 • گنجایش گرمایی، گرمای q لازم برای به وجود آمدن تغییر دما ΔT در یک ماده است. این مقدار نه تنها به ماهیت ماده بستگی دارد بلکه به مقدار ماده نیز وابسته است. بنابراین می توانیم گنجایش گرمایی مولی را به عنوان مقدار گرمای لازم برای تغییر دمای یک
 • گرما شیمی - بخش اول
 • با استفاده از ΔH می توانیم اطلاعات شیمیایی زیادی را نظم بدهیم و به یکدیگر مربوط سازیم. برای سهولت، به انوع تغییرات آنتالپی نام های متفاوتی می دهیم. ΔH هر واکنش شیمیایی را گرمای واکنش می نامند. ΔH واکنش سریع یک ماده با O2 گرمای احتراق ماده نام دارد. ..
 • روابط بین جرم-مقدار
 • در شیمی دو راه برای بررسی مقدار ماده وجود دارد. یک راه تعیین جرم است که معمولا برحسب گرم (g) اندازه گیری می شود. البته می دانیم واحد جرم در سیستم SI کیلوگرم (kg) است. راه دیگر تعیین مقدار است...
 • نکاتی در مورد گازها
 • اگر ظرفی را که یک دیواره آن سوراخ کوچکی دارد و سمت دیگر دیواره خلا است از یک گاز پر کنیم، گاز از سوراخ عبور خواهد کرد. این فرایند برون پخشی نام دارد. سرعت این دو فرایند به نوع گاز بستگی دارد. سرعت های پخش (یا برون پخشی) دو گاز با -این قاعده کلی به قانون..
 • وزن اتمی، مقدار و مول
 • اگر بخواهیم جرم اتمی نسبی را مشخص کنیم، اول باید بدانیم جرم اتمی نسبی را نسبت به چه چیز می سنجند. بر اساس یک توافق بین المللی جرم اتمی استاندارد که جرم اتم های دیگر با ان مقایسه می شود، کربن-12 است. کربن-12 فراوان ترین ایزوتوپ کربن می باشد...
 • اندازه گیری
 • وقتی عدد حاصل از یک اندازه گیری را می نویسیم، در رقم آخر عدم قطعیتی وجود دارد. هر چه رقم های اعشاری سمت راست ممیز بیشتر باشد اندازه گیری دقیق تر می باشد. به طور تقریب، تعداد ارقام در یک عدد حاصل از ....
 • چگونه مسائل شیمی را حل کنیم
 • مرحله اول و دوم، تجزیه و تحلیل مسئله می باشند و مرحله سوم شامل محاسبات ریاضی می باشد. پاره ای از مسائل پیچیده تر هستند اما همه آنها بر اساس این سه مرحله اصولی حل می شوند. مرحله سوم به اندازه دو مرحله اول و دوم اهمیت دارد و از بروز بسیاری از اشتباها...
 • حل مسئله (تبدیل واحدها)
 • تبدیل کردن مقدار یک کمیت فیزیکی از یک واحد دیگر یک نوع محاسبه علمی بسیار متداول است. اولین مرحله در این محاسبات، یافتن رابطه میان این دو واحد است. واحدها ممکن است تنها با توان 10 به یکدیگذ مربوط باشند که با پیشوند نشان داده می شود...
 • حل مسئله (واحدهای اندازه گیری)
 • واحدهای سایر کمیت های فیزیکی واحدهای فرعی نام دارند و ترکیبی از واحدهای اصلی مناسب بدون ضرایب عددی هستند. مثلا واحد سطح متر مربع (m2) است و از رابطه میان طول و سطح مشتق شده است. واحد حجم، متر مکعب (m3) است و از رابطه میان طول و حجم مشتق شده است. ..
 • قانون فارادی
 • مایکل فارادی (Michael Faraday)، فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی بود که بیش تر به سبب نوآوری هایش در الکترومغناطیس و الکتروشیمی مشهور است. کشف بنزن و قوانین مربوط به القای الکترومغناطیسی و تهیه کلر مایع از مهم ترین دستاوردهای او برشمرده می شوند....
 • حل مسائل اکسایش-کاهش 2
 • حال برای آشنایی و درک بهتر موازنه کردن فرایندهای اکسایش-کاهش، این بار محلول بازی را مورد بررسی قرار می دهیم...
 • حل مسائل اکسایش-کاهش 1
 • در مطلب قبل تا حدودی با موازنه واکنش های اکسایش ـ کاهش و روش نیم- واکنش ها آشنا شده اید، حال توضیحاتی برای حل مسائل مربوط به فرایندهای اکسایش-کاهش برای شما مطرح خواهیم کرد. ..
 • مسائل ترمودینامیک (3)
 • قانون دوم با ΔS جهان سر و کار دارد بنابراین، برای این که بتوان پیش بینی کرد که آیا یک واکنش می تواند رخ دهد یا خیر، نه تنها لازم است که ΔS سیستم را محاسبه کنیم، بلکه باید ΔS محیط اطراف را نیز به دست آوریم، زیرا مجموع این دو کمیت، ΔS جهان را به وجود...
 • مسائل ترمودینامیک (2)
 • در ادامه راهنمایی هایی برای حل مسائل ترمودینامیک توجه کنید که گاز ابتدا، در حالت تعادل است، اما برداشتن وزنه ها از روی پیستون باعث از بین رفتن تعادل می شود. از این رو، گاز به طور خود به خود منبسط می شود تا به حالت تعادل جدید برسد. همچنین، امکان به وقوع ..
 • مسائل ترمودینامیک (1)
 • فشار، حجم و دما مثال هایی از توابع حالت می باشند. یک فرایند، تغییر حالت یک سیستم از حالت اولیه به حالت نهایی طی یک مسیر مشخص است. یک فرایند را با تعیین مقدار تغییرات توابع حالت (تغییر را با Δ نشان می دهند، مثلا، ΔT تغییر دماست) توصیف می کنند و سایر کمیت..
 • احتمال 2
 • در یک تعریف غیر رسمی احتمال به معنای شانس وقوع یک پیشامد در انجام یک آزمایش تصادفی است...
 • انحلال پذیری و یون های کمپلکس
 • حال حاصل ضرب های انحلال پذیری و یون های کمپلکس را بررسی می کنیم. هنگامی که محلول اشباع شده شکر را با به هم زدن مقدار اضافی شکر در آب تهیه می کنیم، تعادل زیر برقرار می شود...
 • تعادل های شیمیایی و باز
 • حال تعادل شیمیایی را در تعادل های اسید و باز بررسی می کنیم.همان طور که می دانید همه الکترولیت های ضعیف به طور ناقص در محلول آبی یونیده می شوند، یونش یعنی رسیدن به یک حالت تعادل که با معادله ای مانند معادله زیر نشان می دهند...
 • احتمال 1
 • مجموعه کل نتایج یک آزمایش تصادفی را فضای نمونه گویند و پیشامد زیر مجموعه ای از فضای نمونه است ...
 • جدول ICE
 • برای حل کردن مسائل تعادل شیمیایی با استفاده از جدول ICE ابتدا باید اطلاعات داده شده در مسئله را در آن وارد نماییم تا بر اساس اطلاعات داده شده و خواسته شده بتوانیم یک یا چند مجهول را بدست آورده و تعیین کنیم. برای پیدا کردن مجهولات باید حداقل یک اطلاعات ...
 • مسائل شیمی (ثابت های تعادل2)
 • در حالت تعادل و در یک دمای معین اگر ظرفی به حجم یک لیتر داشته باشیم، HI آن بر اساس معادله زیر به اندازه 20 درصد مولی به H2 و I2 تفکیک می شود. اگر یک مول HI خالص به این ظرف اضافه کنیم، بعد از برقراری تعادل، چند مول از هر یک از گونه ها خواهیم داشت؟...
 • پیوستگی توابع و قضایای آن
 • تابع پیوسته f در نقطه a تابعی است که در نقطه a تعریف شده، و همچنین حد تابع در آن نقطه موجود و برابر f(a) باشد....
 • مسائل شیمی (ثابت های تعادل 1)
 • لازم است بدانید که وقتی سیستمی در حال تعادل است ساکن به نظر می رسد زیرا خواص ماکروسکوپی آن تغییر نمی کندو این حالت باعث گمراهی می شود. یک سیستم تعادلی در سطح اتمی و مولکولی دینامیک است، یعنی تغییرات زیادی به صورت پیوسته اتفاق می افتد اما نتیجه کلی ه...