• امواج (2)
 • در سازهای زهی کشش F را طبیعتا نه با آویزان کردن وزنه ها بلکه به وسیله کشیدن تار با پیچیدن یک سر آن روی میله (میخ کوک) به وجود می آورند. اگر نصف تار را به طرف بالا و نصف دیگر آن را به طرف پایین بکشیم به طوری که نقطه وسط تار جابه جا نشود با رها کردن همزما..
 • امواج (1)
 • امواج همواره وقتی مشاهده می شود که موج روی مانعی بتابد که دارای بازتابندگی خوبی باشد و عمود بر راستای انتشار موج قرار دارد. مطابق قانون بازتاب، در این حالت موج بازتاب در جهت مخالف موج تابشی منتشر می شود و اگر مانع موج را ...
 • رادیو (بخش دوم)
 • قوانین انتشار امواج رادیویی در فضای آزاد نسبتا ساده می باشد. ولی در اغلب موارد در مهندسی رادیو با فضای آزاد سر و کار نداریم بلکه انتشار امواج رادیویی در سطح زمین مورد نظر است. مثلا برآمدگی کوه برای امواج کوتاه (سایه رادیویی) ایجاد می کند، در حالی که ام...
 • رادیو (بخش اول)
 • موج های رادیویی یک فرمی از اشعه الکترومغناطیس هستند، و به وجود می آیند وقتی یک شارژ الکتریکی موضوع شتاب با یک فرکانس که در فرکانس رادیو قرار دارد و قسمتی از طیف الکترومغناطیسی است. این یک تیررس از مقداری هرتز دربرابر مقداری گیگا هرتز...
 • نور شناسی
 • تکامل نظریات درباره طبیعت موجی نور به هویگنس در قرن هفدهم بر می گردد و در قرن هجدهم توسط اویلر، لومونوسوف و فرانکلین تقویت شده است. ولی در خلال این دوره مفاهیم ذره ای نور، که بنابر آنها نور به صورت جریانی از ذرات سریع شناخته می شد (نیوتن)،...
 • تابع یک به یک و معکوس پذیر (2)
 • زمانی وارون یک تابع، خود تابع است که، تابع اصلی یک به یک باشد. به تابعی که معکوسش هم تابع است، معکوس پذیر می گویند. ...
 • برجسته نماها (بخش دوم)
 • ادراک عمق با دید دوچشمی، بهتر از دید یک چشمی است. چون دو چشم آدمی جدا از هم هستند، هریک، اشیاء سه بعدی را از زاویه ای می بیند که کمی متفاوت با دیگری است. درنتیجه، در هر چشم تصویر نسبتاً متفاوتی از شیء به وجود ...
 • برجسته نماها (بخش اول)
 • دید دو چشمی و احساس عمق (برجسته نماها) ادراک دیداری فضای خارج عمل پیچیده ای است و در آن اصل این است که معمولا دو چشم در دیدن شرکت می کنند. شی واحدی بر شبکیه های دو چشم به نمایش در می آیند، دو تصویر مختصری با هم فرق ...
 • تلسکوپ لومونوسوف
 • اگر چه تلسکوپ روشنایی تصویر جسم گسترده مشاهده شده را افزایش نمی دهد، توانایی آشکار کردن جزئیات اجسام روشن شده به طور ضعیف به طور محسوسی بهبود می یابد. این واقعیت برای اولین بار توسط لومونوسوف (M.V.lomonosov) (1771-1765) دانشمند بزرگ روسی، که پایه گذار ع..
 • دوربین (عدسی ها)
 • برای این که از شی مورد عکسبرداری تصویر واضحی به دست آوریم عدسی شیئیی را کمی نسبت به دیواره عقبی دوربین تغییر مکان می دهیم. برای این منظور، دیواره های کناری دوربین های اولیه به شکل فانوس هایی ساخته می شد و دوربین در کل می توانست کشیده یا متراکم ...
 • انرژی هسته ای
 • وقتی که صحبت از مفهوم انرژی به میان می آید، نمونه های آشنای انرژی مثل انرژی گرمایی ، نور و یا انرژی مکانیکی و الکتریکی در شهودمان مرور می شود. اگر ما انرژی هسته ای و امکاناتی که این انرژی در اختیارش قرار می دهد، آشنا شویم، شیفته آن خواهیم شد...
 • وسایل نوری
 • می دانید که قسمت اصلی هر وسیله نوری یک دستگاه نوری می باشد. در بعضی از وسایل نوری تصویر بر پرده ای تشکیل می شود که باید در صفحه تصویر قرار گیرد، در حالی که وسایل دیگر به منظور کار با استفاده از چش می باشند. چشم و وسیله دستگاه نوری واحدی را تشکیل می دهند..
 • پوزیترون
 • بعدها ثابت شد که فرایند عمده برای تشکیل پوزیتون ها ، عبارتند از پرتوزایی مصنوعی و اندرکنش کوانتوم های گامای پر از انرژی آنها با هسته های اتمی...
 • واکنش هسته ای
 • برخورد نوترون تند با هسته عمدتا به پراکندگی نوترون منجر خواهد شد، یعنی راستای حرکت نوترون عوض و بخشی از انرزی آن به هسته منتقل می شود. اما ممکن است نتیجه دیگری نیز به وجود بیاورد. هسته نوترون را گیر بیندازد و واکنش هسته ای روی دهد. مثالی از واکنش هسته ...
 • خواص نوترون ها
 • چنین چشمه نوترونی را در نزدیکی اتاقک ابر ویلسون در حال کار قرار می دهیم که در آن لایه نازکی از ماده محتوی هیدروژن مثلا پارافین C22H46 قرار داد. روی عکسی که از این اتاقک گرفته شود، رهدهایی مشاهده می شود که از این لایه خارج می شوند...
 • تبدیل عناصر
 • شناختی كه می توان از طریق مطالعه واپاشی های هسته ای درباره هسته بدست آورد بسیار محدود است. زیرا فقط بعضی فرایندهای واپاشی در طبیعت صورت می گیرد، فقط بعضی ایزوتوپ ها در این فرایندها ساخته می شوند، فقط بعضی از حالت های هسته ای را می توان مطالعه كرد...
 • عکاسی
 • حس بینایی انسان و جانوران نیز به فرایندهای فوتوشیمیایی مربوط است. نوری که بر شبکیه می تابد توسط مواد حساس به نور جذب می شود (رودوپسین یا ارغوان دید در استوانه ها و یودوپسین در مخروط ها). ..
 • بررسی نور بر ماده
 • در مطلب قبل با تاثیر نور بر ماده و قوانین اثر فوتوالکتریک آشنا شدید، حال در ادامه مطلب قبل به بررسی نور بر ماده ( معنی فیزیکی انتقال استوکس و تحلیل لیانی و ...) می پردازیم...
 • ترکیبات
 • هرگاه عملی به m طریق و عمل دوم به n طریق قابل اجرا باشد، در آن صورت انجام همزمان این دو عمل به mn طریق امکان پذیر است. ...
 • تاثیر نور بر ماده
 • در اغلب موارد، انرژی موج نوری جذب شده به انرژی داخلی ماده تبدیل و باعث گرم شدن جسم می شود. ولی گاهی قسمتی از این انرژی شده می تواند پدیده های دیگری را نیز باعث شود. اثرهای مهم نور که کاربردهای عملی وسیعی یافته اند عبارتند از اثر فوتوالکتریک، فوتولیانی ...
 • انتگرال به روش ریمان
 • اگر تابع غیر خطی باشد باید یا از دومین قضیه اساسی حساب استفاده کرد یا اگر محاسبه مساحت، مد نظر است از روش مجموع ریمان استفاده کرد...
 • ترکیب های گوگرد (2)
 • گوگرد دیواکسید، SO2، گازی است بی رنگ که در دمای معمولی تحت فشار 5 اتمسفر به صورت مایع در می آید. این گاز خفه کننده است و باعث سوزش چشم و مجرای تنفسی می شود. این گاز از سوختن سوخت های گوگرددار و گداز کانی های سولفید تولید می شود و از مواد آلوده کننده ه...
 • انتگرال
 • در این مقاله در مورد دو نوع انتگرال گیری، انتگرال معین و نامعین صحبت می کنیم....
 • ترکیب های گوگرد (1)
 • با توجه به این که گوگرد دیوکسید موجب آلودگی هوا می شود، معمولا گوگرد را از گازهای طبیعی و مواد نفتی حذف می کنند. برای بازیابی گوگرد از گاز طبیعی، نخست H2S موجود در گاز طبیعی را با جذب آن در مونواتانول آمین جدا می کنند، ...
 • ثبت تمام نگاشتی
 • شناخت نور و نورسنجی یکی از دانش ها و مهارت های بسیار مهم در عکاسی می باشد. عکاسان با تسلط بر نور سنجی و دخل و تصرف در میزان نور دهی عکس، می توانند عکس های دلخواه خود را تهیه کنند.
 • مفاهیم شیمی
 • در این مطالب علمی و آموزشی گرد آوری شده که مربوط به درس شیمی می باشد، فهرستی از مطالب جهت یادگیری دانش آموزان تهیه و در دسترس می باشد. امید است از هریک از آن ها، نهایت استفاده را ببرید.
 • گوگرد رومبیک
 • شکلی از گوگرد که از نظر ترمودینامیکی در دمای معمولی پایدار است، گوگرد رومبیک (شکل1) می باشد که رنگ زرد روشنی دارد، بی بو و بی طعم و عملا در آب نامحلول است، ولی در کربن دی سولفید، CS2، حل می شود (حدود 50 گرم در 100 گرم حلال در دمای 25 درجه سانتی گراد )...
 • امواج الکترومغناطیسی (طول موج های مختلف)
 • امواج فروسرخ یا به عبارتی اشعه مادون قرمز در علم فیزیک به قسمی از طیف پرتوهای الکترومغناطیسی اطلاق می گردد که دامنه طول موج آنها از بالای نور سرخ مرئی آغاز و تا امواج غیرمرئی ریزموج یا مایکروویو را دربر می گیرند...
 • پلاریزاسیون(قطبش)نور
 • تداخل و پراش با این که ماهیت موجی نور را اثبات می کنند ولی هنوز تصوری کامل از ماهیت امواج نوری به دست نمی دهند. خصوصیات جدیدی از نور با آزمایش عبور نور از بلورهایی نظیر تورمالین توضیح داده می شود...
 • دنباله ها (2)
 • مجموع جملات دنباله حسابی و هندسی و مربعی و مثلثی و....
 • دنباله ها
 • دنباله یعنی مجموعه ای از اعداد که پشت سر هم قرار دارند. ...
 • ارابه داس دار
 • در ارابه داس دار در دو انتهای محور چرخها دو داس آهنی رو به پایین و درست در زیر آن ها دو داس دیگر رو به بالا نصب کرده بودند که در موقع تاخت ارابه ها این داس ها به هر چیزی که برمی خوردند از هم می شکافتند...
 • عکاسی - تمام نگاری (2)
 • ثبت اطلاع نوری به روش تمام نگاری ثبت مشخصات دامنه و فاز میدان موج بازتابیده از شی مورد مطالعه است. در شرایط مخصوصی که بعدها به تفصیل مشخص خواهد شد، این ثبت به روش های عکاسی ولی بدون تشکیل تصویر نوری ...
 • عکاسی- تمام نگاری
 • مبحث تمام نگاری در سال 1947 با ابتکار عمل دیش گابور کشف شد. وی در سال 1971 جایزه نوبل در فزیک را دریافت کرد. در اوایل دهه 1960 امت لایث (Emet - Lais) و جوریس پویا تنیکس ( Joris - yopatniks) از ایلات متحده آمریکا و جود نیس یوک...
 • دستگاه های نوری و خطاها
 • همان طور که می دانید عمل بسیاری از وسایل نوری (پروژکتور اسلاید، دوربین عکاسی و غیره) را می توان به طور طرحوار به صورت کار عدسی های نازک نمایش داد. ولی عدسی نازک، فقط در موارد نسبتا نادری تصویر خوب ایجاد می کند...
 • ساختار مولکول ها (2)
 • در مطلب قبل با دو مرحله از مواردی که می توانید با پیروی از سلسله مراحل به ساختار لوویس صحیح یک ترکیب برسید، آشنا شدید، حال بعد از توضیح چگونگی تشکیل پیوندهای کووالانس به ادامه مراحل می پردازیم...
 • ساختار مولکول ها (1)
 • جدول تناوبی به استثنای هیدروژن و هلیم که می توانند تنها دو الکترون والانس بپذیرند، صدق می کند. (با وجود این که تشکیل تعداد زیادی از پیوندها از قاعده هشتایی پیروی نمی کند، اما این قاعده غالبا نقطه شروع خوبی برای تعبیر پیوند در مول ها می باشد.)...
 • گرما شیمی – بخش سوم
 • گنجایش گرمایی یک گرماسنج را می توان با اندازه گیری تغییر دمای حاصل از مقدار ثابتی انرژی الکتریکی اندازه گرفت. دما معمولا برحسب کلوین یا سلسیوس اندازه گرفته می شود..حل مسائل برای درک بهتر این مطالب...
 • گرما شیمی - بخش دوم
 • گنجایش گرمایی، گرمای q لازم برای به وجود آمدن تغییر دما ΔT در یک ماده است. این مقدار نه تنها به ماهیت ماده بستگی دارد بلکه به مقدار ماده نیز وابسته است. بنابراین می توانیم گنجایش گرمایی مولی را به عنوان مقدار گرمای لازم برای تغییر دمای یک
 • گرما شیمی - بخش اول
 • با استفاده از ΔH می توانیم اطلاعات شیمیایی زیادی را نظم بدهیم و به یکدیگر مربوط سازیم. برای سهولت، به انوع تغییرات آنتالپی نام های متفاوتی می دهیم. ΔH هر واکنش شیمیایی را گرمای واکنش می نامند. ΔH واکنش سریع یک ماده با O2 گرمای احتراق ماده نام دارد. ..
 • روابط بین جرم-مقدار
 • در شیمی دو راه برای بررسی مقدار ماده وجود دارد. یک راه تعیین جرم است که معمولا برحسب گرم (g) اندازه گیری می شود. البته می دانیم واحد جرم در سیستم SI کیلوگرم (kg) است. راه دیگر تعیین مقدار است...
 • نکاتی در مورد گازها
 • اگر ظرفی را که یک دیواره آن سوراخ کوچکی دارد و سمت دیگر دیواره خلا است از یک گاز پر کنیم، گاز از سوراخ عبور خواهد کرد. این فرایند برون پخشی نام دارد. سرعت این دو فرایند به نوع گاز بستگی دارد. سرعت های پخش (یا برون پخشی) دو گاز با -این قاعده کلی به قانون..
 • وزن اتمی، مقدار و مول
 • اگر بخواهیم جرم اتمی نسبی را مشخص کنیم، اول باید بدانیم جرم اتمی نسبی را نسبت به چه چیز می سنجند. بر اساس یک توافق بین المللی جرم اتمی استاندارد که جرم اتم های دیگر با ان مقایسه می شود، کربن-12 است. کربن-12 فراوان ترین ایزوتوپ کربن می باشد...
 • اندازه گیری
 • وقتی عدد حاصل از یک اندازه گیری را می نویسیم، در رقم آخر عدم قطعیتی وجود دارد. هر چه رقم های اعشاری سمت راست ممیز بیشتر باشد اندازه گیری دقیق تر می باشد. به طور تقریب، تعداد ارقام در یک عدد حاصل از ....
 • چگونه مسائل شیمی را حل کنیم
 • مرحله اول و دوم، تجزیه و تحلیل مسئله می باشند و مرحله سوم شامل محاسبات ریاضی می باشد. پاره ای از مسائل پیچیده تر هستند اما همه آنها بر اساس این سه مرحله اصولی حل می شوند. مرحله سوم به اندازه دو مرحله اول و دوم اهمیت دارد و از بروز بسیاری از اشتباها...
 • حل مسئله (تبدیل واحدها)
 • تبدیل کردن مقدار یک کمیت فیزیکی از یک واحد دیگر یک نوع محاسبه علمی بسیار متداول است. اولین مرحله در این محاسبات، یافتن رابطه میان این دو واحد است. واحدها ممکن است تنها با توان 10 به یکدیگذ مربوط باشند که با پیشوند نشان داده می شود...