• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/02/13
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 13 اردیبهشت ماه 1383

تحویل‎

300 لوح باستانی به ایران

 واشنگتن‎ ـ مؤسسـه‎‎ خـاورشنـاسـی‎ دانـشگـاه شیكاگو اعلام‎ كرد: سیصد لوح‎ گلی‎ متعلق‎ به‎ ایران‎‎‎ باستان را به‎ دولت‎ ایران تحویل‎ مـی‎ دهد.

به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر، جیـل‎ اسـتیـن‎ مدیر این‎‎‎‎ مؤسسه‎ گفت‎: باستان شناسان ایـن موسسه‎‎ سال‎1933 این‎ لوح ها را نزدیك‎ خرابه های‎ پرسپولیس‎ كشف‎ كرده‎ بودند.

قدمت‎ این‎‎ لوح‎ ها كه‎‎‎ به زبان ایلامی‎ نوشتـه شده‎‎ است‎ ، به سالهای 494‎ تا 1509 پیش‎ از میلاد مسیح‎ برمی‎گردد.

روی‎‎ این‎ لوح‎های گلی‎‎ جزئیات‎ دقیقی از جیره‎ غذایی‎ هر روز كارگران‎ و زادگاه‎ آنهـا ثبـت‎ شده‎ است‎.

در این‎‎ لوحها همچنین اطلاعات‎ دیگری‎ درباره‎ روابط اجتماعی‎‎ و كارگران‎ ایـرانـی كـه‎ از مناطق‎ دوری‎ مانند هند و مصر كنونی‎ كـه‎ آن‎ زمان‎‎‎ جزیی‎ از ایران باستان بود، ثبـت‎ شـده‎ است‎.

مؤسسه‎‎ خاورشناسی‎ دانشگاه شیكاگـو در سـال1951 میـلادی‎ هـم‎ بیـش‎ از 37 هــزار لــوح‎ باستانی‎ ایران‎ را پس‎ از مطالعـه‎ و تحـقیـق‎ آنها به‎‎ ایران‎ بازگردانده بود.

UserName