• تعداد بازديد :
  • شنبه 1386/12/11
  • تاريخ :

گوه برای بچه ها

گوه برای بچه ها

چكیده

نکات ساده درباره گوه.

 

توضیح اولیه

گوه برای بچه ها

گوه دوقلوی سطح شیب دار است و با حرکت کردن، برای ما کار مفید انجام می دهد. این ماشین ساده از یک جفت سطح شیب دار تشکیل شده که روبروی هم چسبیده اند و می توانند لغزش نسبی یا حرکت چرخشی را روی خود تحمل کنند. گوه می تواند با حرکت نسبی یک سطح روی دیگری ، نیروی عظیمی در جهت عمود به گوه در حال حرکت، وارد کند. اندازه افزایش نیرو با اندازه زاویه گوه نسبت عکس دارد؛ یعنی هر چه گوه تیزتر باشد ( زاویه نوکش کوچکتر باشد) نیروی بیشتری درست می کند. اگربین سطوح گوه اصطکاک کافی وجود داشته باشد، این جسم کوچک وسیله خوبی است برای جدا کردن ، نگه داشتن و متوقف کردن یک عالمه وسیله مکانیکی !

 

مترجم: بهنام تهرانی

 

UserName