• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 11792
 • شنبه 1386/12/11
 • تاريخ :

گوه برای بچه ها

گوه برای بچه ها

چكیده

نکات ساده درباره گوه.

 

توضیح اولیه

گوه برای بچه ها

گوه دوقلوی سطح شیب دار است و با حرکت کردن، برای ما کار مفید انجام می دهد. این ماشین ساده از یک جفت سطح شیب دار تشکیل شده که روبروی هم چسبیده اند و می توانند لغزش نسبی یا حرکت چرخشی را روی خود تحمل کنند. گوه می تواند با حرکت نسبی یک سطح روی دیگری ، نیروی عظیمی در جهت عمود به گوه در حال حرکت، وارد کند. اندازه افزایش نیرو با اندازه زاویه گوه نسبت عکس دارد؛ یعنی هر چه گوه تیزتر باشد ( زاویه نوکش کوچکتر باشد) نیروی بیشتری درست می کند. اگربین سطوح گوه اصطکاک کافی وجود داشته باشد، این جسم کوچک وسیله خوبی است برای جدا کردن ، نگه داشتن و متوقف کردن یک عالمه وسیله مکانیکی !

 

مترجم: بهنام تهرانی

 

یک پیچ ساده

یک پیچ ساده

نکات ساده درباره گوه.
پیچ

پیچ

پیچ یک ماشین ساده و طرح تغییریافته گوه است و طراحی شده است تا با کمترین جابجایی بیشترین مزیت وکارایی مکانیکی را داشته باشد . پیچ اساسا وسیله ای برای انتقال حرکت یا نیروست....
نکاتی از سطح شیب دار

نکاتی از سطح شیب دار

محبوبیت المپیک زمستانی فرصت خوبی است تا بتوان انجام برخی مسابقات را با آموزش خواص فیزیکی نظیر انرژی پتانسیل و جنبشی، اصطکاک، کشش و شتاب ارتباط داد. دانش آموز حین ساختن سطح شیب دار و انتخاب متغیرهای مسیر، فعالیت هایی انجام می دهد که نشان می دهند.
UserName