• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/02/07
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 7 اردیبهشت 1383

گذرنامه برای بازدید از كاخ ورسای

كاخ باشكوه ورسای كه گنجینه های هنری و باغهای زیبای آن از شهرت جهانی برخوردار است برای اجتناب از صف های طویل بازدید كنندگان قصد دارد برای بازدید گذرنامه صادر كند.

به گزارش شبكه تلویزیونی كانال 2 فرانسه، این گذرنامه یك روزه برای بازدید از باشكوه ترین قسمت های كاخ ورسای صادر می شود.

قیمت آن در فصل جهانگردی برای افراد بالغ 20 یورو و برای 10 تا 17 ساله ها 6 یورو است.

در فصل غیرجهانگردی قیمت آن به ترتیب

14/5 یورو و 4 یورو است.

این گذرنامه را می توان از مجموعه موزه های دولتی، باجه های فروش بلیت مترو و قطار و از طریق شركتFnac تهیه كرد.

اگر این گذرنامه از باجه های فروش بلیت مترو و قطار تهیه شود قیمت آن همراه با بلیت رفت و برگشت پاریس - ورسای 90/20 یورو خواهد بود.

UserName