• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1383/02/05
  • تاريخ :

پیرمرد

93 ساله ی هندی در مسابقات دو

در مسابقات دو ماراتن لندن كه از جذابیت و اهمیت خاصی برخوردار است ، نكته جالبی به چشم آمد و آن حضور فاجاسینگ93 ساله هندی بود.

وی با شركت در این مسابقه ماراتن نشان داد سن و سال در ورزش ملاك نیست و از همه مهمتر حضور وی بازتاب وسیع رسانه ای و مطبوعاتی را در برداشت . 

سینگ هندی كه ظاهری جوانتر از93 سال دارد ابراز امیدواری كرد تا در سن98 سالگی ،  دوره بعد این مسابقات ، جزو دوندگان این ماراتن بزرگ باشد .

UserName